Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управ-ління

Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управ-ління

Назва:
Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управ-ління
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,59 KB
Завантажень:
30
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управ-ління


Міністерство юстиції України:
забезпечує необхідне фінансування оплати праці адвокатів за рахунок держави у разі участі адвоката у кримінальній
справі за призначенням та при звільненні громадян від оплати юридичної допомоги;
узагальнює адміністративні дані про адвокатську діяль-ність;
сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійно-го рівня адвокатів.
Місцеві органи державного управління у межах своєї компе-тенції сприяють адвокатам та адвокатським об'єднанням у ви-рішенні соціальних питань, надають їм в оренду придатні для роботи приміщення, встановлюють пільги щодо орендної плати за використання приміщень тощо.
Порівняно із законодавством про адвокатуру, що діяло в Україні до прийняття Закону «Про адвокатуру» в 1992 році, ком-петенція Міністерства юстиції щодо адвокатури значно звузилася, і це цілком виправдано, оскільки проголошені принципи діяльно-сті адвокатури, зокрема такі як незалежність і конфіденційність, виключають контроль за надаваною адвокатами правовою допо-могою, вплив на вирішення внутрішніх, організаційних питань адвокатури. Закон «Про адвокатуру» забороняє будь-яке втручан-ня в адвокатську діяльність (ст. 10).
У Правилах адвокатської етики також звертається увага на те, що специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає максимальної незалежності адвоката, що передбачає його свободу від будь-яко-го зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність, зок-рема і з боку державних органів (ч. 1 ст. 5).
Отже, коло повноважень Міністерства юстиції щодо адвокату-ри визначено, цей перелік є вичерпним. У Положенні про Мініс-терство юстиції України, затвердженому Указом Президента Ук-раїни від ЗО грудня 1997 р. № 1396/97 (із змінами та доповнення-ми), зазначається, що Міністерство юстиції України «реєструє ад-вокатські об'єднання, забезпечує фінансування оплати праці ад-вокатів за рахунок коштів державного бюджету в разі участі адво-ката у кримінальній справі за призначенням та звільнення грома-дян від оплати юридичної допомоги, веде реєстр адвокатських ( об'єднань» (п. 4.27).
Відповідно до чинного законодавства оплата праці захисни-ка, коли він бере участь у справі за призначенням, провадиться за рахунок держави в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України (ч. 6 ст. 93 КПК, ч. 2 ст. 12 Закону «Про адвока-туру»).
Згідно з п. З постанови Кабінету Міністрів України від 14 трав-ня 1999 р. № 821 «Про затвердження Порядку оплати праці адво-катів з подання громадянам правової допомоги за рахунок держа-ви» Міністерство юстиції України має надавати Міністерству фінансів розрахунки коштів на оплату праці адвокатів за подання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за раху-нок держави. Міністерство фінансів повинне передбачати відпо-відні асигнування при підготовці проекту державного бюджету на наступний рік. До компетенції Міністерства юстиції на підста-ві п. 6 Порядку віднесено перерахування коштів адвокатському об'єднанню чи адвокату за подання правової допомоги.
Внесеними у 2001 році до ст. 47 КПК змінами значно розшире-но участь захисника за призначенням (див. коментар до ст. 12), от-же мають бути збільшеними суми коштів, що виділяються на оплату праці захисника за рахунок держави. Спілка адвокатів України 6 березня 2002 р. звернулася до Міністра юстиції з лис-том, у якому йшлося про недостатнє фінансування праці адвоката за призначенням, випадки нецільового використання коштів, що виділяються державою для вказаних цілей, застарілий механізм і замалий розмір оплати праці захисника. Спілка адвокатів неод-норазово зверталася до Прем'єр-міністра України щодо виділення необхідних коштів для оплати праці адвокатів у передбачених за-коном випадках і відповідно збільшення видатків на це в бюдже-ті і виділення їх в бюджеті окремим рядком. Від Міністерства юстиції надійшла відповідь від 24 квітня 2002 р. про те, що від-повідно до річного розпису призначень Державного бюджету України на 2002 рік за кодом 1139 «Оплата інших послуг та інші видатки» проводиться оплата праці народних засідателів і адвока-тів та інших послуг, і за цим кодом у 2002 році передбачені видат-ки в обсязі: по апеляційних судах - 1105,3 тис.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 



Реферат на тему: Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управ-ління

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок