Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Правоутворення та форми (джерела) права

Правоутворення та форми (джерела) права

Назва:
Правоутворення та форми (джерела) права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,27 KB
Завантажень:
392
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Правоутворення та форми (джерела) права
1. Поняття правоутворення
Змістовна сторона правоутворення включає всі форми і засоби виникнення, розвитку і зміни права: 1) його зов-нішнє відображення в юридичних письмових документах (нормативних актах, угодах, судових прецедентах й т. ін.); 2) існування у вигляді неінституціональних форм (пра-восвідомість, правові принципи, правові теорії і концепції, конкретні правовідносини і т. ін.); 3) процеси виникнення юридичних моделей поведінки та їх фактичної реалізації. Правоутворення — це найбільш широка категорія, яка охоплює виникнення і буття права, його упорядкування і розвиток у різних аспектах і напрямках. Сучасне розу-міння сутності правоутворення базується:
1) на концепції спільності і відмінності права і закону, згідно з якою право може існувати і поза своєю інституційною формою (законодавством) у вигляді рівного і справедливого масштабу свободи, який знаходить своє відображення у правових принципах, суб'єктивних правах, конкретних правовідносинах і т. ін.;
2) на теоріях правової держави і громадянського суспіль-ства, згідно з якими домінуюче значення має громадянське суспільство — спільність рівних, вільних і незалежних осіб, які по відношенню до держави виступають громадяна-ми. Громадянське суспільство безпосередньо утворює право в формі типових конкретних правовідносин, що зумовлені соціальними чинниками, емпіричною правосвідомістю насе-лення. Роль держави полягає у дослідженні, узагальненні і систематизації масових видів правової поведінки, правової взаємодії членів громадянського суспільства. Держава фор-мулює це "право суспільного життя" у формалізованих, загальнообов'язкових правилах поведінки, зовнішньо відображених у законодавстві — системі нормативно-пра-вових документів. Крім цього, держава за допомогою при-мусу й інших форм державного впливу забезпечує реа-лізацію юридичних приписів всіма громадянами і охорону їх від порушень;
3) на принципі поділу влад, який по суті є розподілом правових форм діяльності держави чи форм здійснення державної влади по формуванню і забезпеченню реалізації права як органами держави, так і громадянським суспільством.
У найбільш загальному плані для представницьких ор-ганів держави характерно формування за своїм розсудом правил поведінки у формі законів, які регламентують усі види суспільних відносин. Виконавчі органи самостійно ут-ворюють норми права, в основному, у сфері відомчої діяль-ності. Судова влада специфічна як за предметом впливу, так і роллю в утворенні права; предметом її впливу є переважно та сфера відносин, де суб'єкти неспроможні самостійно вирішити справи чи усунути протиріччя, що виникають. Ці конкретні правові ситуації розв'язує суд, а у випадках, коли немає відповідної норми права, — в порядку судового прецеденту. Тому судова влада, на від-міну від інших, утворює право шляхом переходу від конк-ретних актів до загальних настанов.
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що правоутворення як процес виникнення і становлення права скла-дається з таких етапів:
1) формування конкретних правових відносин безпосе-редньо в громадському житті на основі матеріальних умов існування суспільства та емпіричної правосвідомості його членів;
2) узагальнення і формулювання державою природних, що виникли еволюційним шляхом, конкретних правовід-носин у формі нормативно-правових актів чи інших дер-жавних юридичних рішень (документів);
3) втілення формалізованих загальних правових при-писів, знову-таки, в конкретні правові відносини, але вже більш упорядковані, стабільні, захищені.
Виходячи з того, що право існує не тільки у вигляді правових норм, а й правосвідомості, правовідносин, пра-вомірної поведінки, доцільно виділити рівні правоутворення: 1) гносеологічний, який відображує процес виникнення і становлення права у формі правосвідомості; 2) мате-ріальний, на якому право формується у вигляді конкрет-них правовідносин — правового зв'язку суб'єктивних прав і обов'язків, що із сфери можливого трансформуються в реальність за допомогою правомірної поведінки;
3) інституціональний, якому притаманне існування права як системи правових норм.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Правоутворення та форми (джерела) права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок