Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,78 KB
Завантажень:
462
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ
Згідно із Законом України «Про бюджетну систему України» бюджет — це план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здій-снюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів.
Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Рес-публіки Крим та місцевих бюджетів.
Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюд-жетної системи України, є зведеним бюджетом України, який використовується для аналізу та визначення засад державного регулювання економічного і соціального роз-витку України.
Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує рес-публіканський та районні бюджети, а також міст рес-публіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.
До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюджети.
Бюджет області об'єднує обласний бюджет, районі та бюджети міст обласного підпорядкування.
Бюджет району об'єднує районний бюджет, міст район-ного підпорядкування, селищні та сільські бюджети.
Бюджет міста, яке має районний поділ, об'єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. У випадках, коли міській, районній у місті Раді на-родних депутатів адміністративне підпорядковані інші міста, селища чи сільські населені пункти, бюджети цих міст, селищ, сільських населених пунктів об'єднуються відповідно у бюджеті міста чи району в місті, Радам на-родних депутатів, яким зазначені пункти підпорядковані.
Кошти Державного бюджету України витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених Законом про Дер-жавний бюджет України. Кошти республіканського бюд-жету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів витрачаються лише на цілі та в межах, затверджених відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів. До Держав-ного бюджету України не включаються видатки, які не передбачені законами України.
Розподіл видатків між бюджетами здійснюється від-повідно до Закону України «Про бюджетну систему».
Видатки всіх бюджетів поділяються на поточні видатки і видатки розвитку.
Поточні видатки — це витрати бюджетів на фінан-сування мережі підприємств, установ, організацій і ор-ганів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населен-ня й інших заходів, що не належать до видатків розвитку. У складі поточних видатків окремо виділяються видатки бюджету, зумовлені зростанням мережі перелічених вище об'єктів із зазначенням усіх факторів, які вплинули на об-сяг видатків.
Видатки розвитку — це витрати бюджетів на фінан-сування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема:*
фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення;*
фінансування структурної перебудови народного господарства;*
субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.
Забороняється використання бюджетних коштів для фінансування позабюджетних фондів. Позабюджетні фонди можуть бути утворені за рахунок надходжень від необов'язкових платежів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, інших небюджетних джерел.
Державний бюджет України передбачає видатки на:*
фінансування загальнодержавних централізованих програм підтримання та підвищення життєвого рівня на-роду, заходів щодо соціального захисту населення;*
фінансування здійснюваних установами та орга-нізаціями заходів у галузі освіти, культури, науки, охоро-ни здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, со-ціального забезпечення, що мають загальнодержавне зна-чення;*
фінансування виробничого і невиробничого будів-ництва, геологорозвідувальних, проектно-пошукових та інших робіт, що здійснюються відповідно до загальнодер-жавних програм;*
оборону;*
охорону навколишнього природного середовища;*
утримання правоохоронних і митних органів, подат-кової, захисту прав споживачів та контрольно-ревізійної служб;*
утримання органів законодавчої, виконавчої, судової влади та прокуратури;*
здійснення зовнішньоекономічної і зовнішньополі-тичної діяльності;*
дотації, субвенції, що передаються з Державного бюджету України до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;*
виплату всіх видів пенсій, видатків, спрямованих на захист громадян, які постраждали від Чорнобильської ка-тастрофи, виплату допомоги по безробіттю, витрати на професійне навчання вивільнюваних працівників і незай-нятого населення та заходи для створення додаткових ро-бочих місць;*
утворення державних матеріальних і фінансових ре-зервів;*
обслуговування внутрішнього та зовнішнього дер-жавних боргів і їх повернення;*
інші заходи, що фінансуються з Державного бюдже-ту України відповідно до законів України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок