Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Вибір професії і проблема зайнятості молоді

Вибір професії і проблема зайнятості молоді

Назва:
Вибір професії і проблема зайнятості молоді
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,67 KB
Завантажень:
101
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Вибір професії і проблема зайнятості молоді


В умовах ринкової економіки, коли право на працю реалізується не через соціальні га-рантії, а через особисту ініціативу, проблема зайнятості молоді набуває особливої гостро-ти. Ефективним шляхом її вирішення є опану-вання професією, яка б постійно мала попит на ринку праці. Однак, як її обрати, мало хто знає. Як свідчать опитування, значна частина випускників середніх загальноосвітніх закладів не має визначених професійних намірів, як і усвідомлення необхідності серйозного підходу до справи вибору професії, визна-чення способів опанування нею. А це не проста справа. Прийняттям виваженого рішен-ня треба дати відповідь на виклики, які генерує уже доволі жорстко конкурентний націо-нальний ринок праці, що, до того ж, прискорено інтегрується в загальносвітовий. Зви-чайній людині, навіть дорослій, не кажучи вже про ту, яка тільки-но прощається з дитинс-твом, правильно, без допомоги спеціалістів зробити вибір дуже важко. Мета нашої статті — переконати молодь та батьків зважати на закони ринку, привернути увагу до проблеми суспільно-трудової спеціалізації за допомогою, по-перше, активного пізнання світу професій, а по-друге, — самооцінки можливостей щодо участі в тому чи іншому.
Майбутнє починається сьогодні
Інтереси сучасної людини надзвичайно різ-номанітні. Вони генеруються насамперед нав-коло біологічних потреб та індивідуальних інтелектуально-психологічних особливостей. І перших, і других надзвичайно багато, тому кожна людина, набуваючи самостійності на певному етапі свого розвитку, перебуває у ста-ні невизначеності, непевності, які є рідними сестрами страху перед майбутнім. Особливо гостро таке світовідчуття переживає молодь, що закінчує середній загальноосвітній заклад, досягає працездатного віку і набуває повно-цінних прав самостійно приймати і впровад-жувати в життя доленосні рішення. У такому стані людина найподатливіша до сторонніх впливів. У цьому криється небезпека неправильно визначити орієнтири у спрямуванні своїх дій. Такий стан у молодих людей типо-вий в усьому світі. Основним елементом меха-нізму виходу із нього є можливість здійснюва-ти акт вибору.
Учені «вибір» трактують як найбільш раціо-нальну стратегію в ситуації невиз-наченості. Вибір у житті людини — це настільки важливий інтелекту-ально-психологічний процес, що можна твердити, що людське життя є не що інше як безперервний, що-миттєвий ланцюг «виборів» одного з багатьох можливих варіантів пове-дінки, дій, міркувань. Життєвий ус-піх людини зрештою залежить від правильності зроблених виборів. Найяскравіше справедливість цього «філософського» висновку демонс-трує вирішення проблеми набуття індивідом досвіду, завдяки якому він стає здатним розвиватись. У цьому напрямку життєдіяльності людини найголовнішим за ниніш-ніх суспільних умов є визначення ніші праці, — тобто, як стати фахів-цем, професіоналом у певному виді діяльності.
Соціологічні дослідження засвідчують, що практично кожен третій випускник серед-нього загальноосвітнього навчального закла-ду обирає собі майбутню професію стихійно, без всебічного аналізу реальних і потенцій-них ресурсів, оцінювання можливостей їх мобілізації для досягнення визначеної мети, корекції своїх фахових уподобань з довго-тривалими тенденціями кон'юнктури профе-сій тощо. Існує дуже сильна залежність ви-бору від випадкових факторів, наприклад, порад друзів або знайомих, гонитва за мод-ною професією. Помилковість вибору, окрім матеріальних затрат, містить великий психо-логічний негатив, що може призвести згодом до глибокого розчарування, конфліктних си-туацій, викликати почуття невпевненості в собі, і, можливо, поставить на порядок ден-ний потребу змінити професію. Тому вибір професії — нелегка інтелектуально-психоло-гічна справа.
В якій ситуації опиняється юнак чи дівчина після здобуття середньої освіти? У ринковій економіці існують можливості щодо працев-лаштування. Новачку ж на ринку праці спо-чатку треба зробити вибір між трудовою зай-нятістю чи навчанням, що є винятково преро-гативою особи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Вибір професії і проблема зайнятості молоді

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок