Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Еволюція поняття ”податок”

Еволюція поняття ”податок”

Назва:
Еволюція поняття ”податок”
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,60 KB
Завантажень:
495
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Еволюція поняття ”податок”


У різні періоди існування людського суспільства постійно робилися спроби пояснити тер-мін “податок” з різних позицій: економічної, юридичної, моральної тощо.
У теоретичне розуміння податку вчені різних шкіл у всі часи вкладали різний зміст. Біль-шістю з них податки сприймаються як примусові стягнення у вигляді обов’язкових грошових пла-тежів з фізичних та юридичних осіб, що вилучаються державою через її переважну владу для забезпечення колективних потреб суспільства. Але існували і полярні теорії, за якими опо-даткування асоціюється з прямим захопленням державою приватного фонду чи майна, а по-даток трактується як легальний грабунок згідно з санкцією влади.
Поняття “податок” сягає своїм корінням у глибину віків. У дослідженні природи податку і змі-сту цього поняття необхідно притримуватися логіки поступового і послідовного про-ник-нен-ня в суть явищ і процесів, які асоціюються в сучасній свідомості з відчуженням інди-ві-ду-аль-них доходів і зосередженням їх у загальнонаціональному фонді коштів.
Щодо еволюції поняття “податок”, можна виділити приблизно шість етапів його розвитку.
На першому етапі податок можна трактувати як дарування. Дари (поклон) були до-бро-віль-ними. Індивідуум сам робив подарунок державі. Дарунок носив випадковий, а не сис-те-ма-тизований характер.
На другому етапі, що припадає на ранні стадії державної організації, податком можна вва-жати данину з переможеного народу, військову здобич. Переважно це була плата на-туральними продуктами. На цьому етапі формою оподаткування можна вважати жер-тво-при-несення, але не потрібно вважати, що воно було засновано на добровільних засадах. Же-р-твопринесення було неписаним законом і, таким чином, ставало примусовою платою або збо-ром.
Третій етап розвитку припадає на виникнення і розвиток рабовласницьких держав (Ста-ро-да-вня Греція, Стародавній Єгипет, Стародавній Рим). У цей період було встановлено плату за ко-ристування різними благами: за користування джерелами питної води, мито за ввіз товарів то-що.
У той же час вільні громадяни, зокрема в Афінах, вважали, що податки свідчать про за-лежність і готові були вносити добровільні пожертвування. Наприклад, заможне населення ан-тичних міст-держав Північного Причорномор’я було звільнене від сплати податків, але вносило великі добровільні внески на розвиток міста. Навіть обрані до ради міста та до колегій не отримували від держави платні, а самі дарували частину своїх доходів місту.
Якщо на перших трьох етапах податки були свого роду “індульгенцією” за користування пев-ними благами, то на четвертому з’являється ідея про пожертвування, яке приноситься гро-мадянами в інтересах держави і платник “добровільно” відмовляється від суспільного бла-га.
На п’ятому етапі у платника розвивається почуття обов’язку.
І тільки на шостому етапі виникає ідея системи податків, яку встановлює держава незалежно від волі платника.
Характеризуючи всі етапи розвитку податку, можна зробити висновок, що податок – це еле-мент суспільного буття.
На початковому етапі людської цивілізації філософи трактували податок як суспільно не-обхідне і корисне явище, незважаючи на те, що відомі їм податкові форми були варварськими: вій-ськові трофеї, використання праці рабів, жертвопринесення тощо.
З розвитком суспільства податкові форми постійно змінювалися, наближаючись до їх су-часного змісту. Незмінною залишалася глибинна сутність поняття “податок” – процес усу-спільнення частини індивідуальних доходів.
Довгий час сплата податків мала хаотичних характер. Тому чіткого розмежування в поняттях “по-даток”, “платіж”, “збір” не було.
Відсутнє було чітке визначення податку і в Стародавньому Римі, де склалася одна із перших ор-ганізованих податкових систем.
В Європі до ХVI–XVII ст. розвинені податкові системи були відсутні. Податкові платежі ма-ють характер разових вилучень.
У кінці XVII–XVIII ст. податки стають основним джерелом дохідної частини бюджету. Від-бувається формування перших податкових систем, що включають прямі і непрямі податки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Еволюція поняття ”податок”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок