Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> УМОВИ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

УМОВИ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Назва:
УМОВИ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,53 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
УМОВИ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ


Колективний договір (угода) укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регу-лювання виробничих, трудових і соціально-економічних відно-син і узгодження інтересів працівників, власників або уповно-важених ними сторін.
Вимогами законів України «Про охорону праці» і «Про колек-тивні договори і угоди» передбачено, що здійснення комплексних заходів щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, визначення обов'язків сторін, а також реалізація працівниками своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці забезпечуються насамперед за допомогою колективного договору (угоди).
Гарантії, пільги та компенсації, передбачені для працюючих чинним законодавством, повинні вважатися мінімальними, обо-в'язковими для виконання за будь-яких умов. За наявності на підприємстві ліпших економічних можливостей нормативні піль-ги і компенсації можуть бути вищими за мінімальні та мати більші розміри на підставі додаткових зобов'язань згідно з ко-лективним договором (угодою).
Наприклад, відповідно до статей Закону України «Про охоро-ну праці» може бути передбачено: надання працівникам додат-кової відпустки за несприятливі умови праці (понад розміри, визначені чинними нормативними актами), додаткового комплекту спецодягу (понад встановлені норми), облаштування додаткових санітарно-побутових приміщень (саун, душових, ванн тощо) на тих виробництвах, де нормами це не передбачено, встановлення, залежно від конкретних умов праці, додаткових оплачуваних пе-рерв санітарно-оздоровчого призначення або скороченої тривалості робочого часу тощо.
Колективний договір (угода) повинен обов'язково передбачати захист прав і спеціальних інтересів осіб, які постраждали на виробництві від нещасних випадків (профзахворювань), а також утриманців і членів сімей загиблих.
Перевірка виконання колективного договору проводиться не рідше як два рази на рік. Підсумки перевірки розглядаються на зборах або конференції працюючих. За невиконання зобов'язань за колективним договором службові особи притягаються до адміністративної, дисциплінарної відповідальності.
Колективний договір — це локальний нормативно-пра-вовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні відно-сини між власником і працівниками даного підприємства. Колективний договір укладається на підприємствах, в уста-новах, організаціях незалежно від форм власності й господа-рювання, які використовують найману працю і які володіють правами юридичної особи. У законі не визначена мінімальна гранична кількість найманих працівників на підприємстві, за якої має бути укладений колективний договір. Проте, оче-видно, встановити таку норму доцільно. В окремого робото-давця може працювати і один найманий працівник, в такому випадку умови праці можуть бути встановлені трудовим договором і цього, вважаємо, буде достатньо. Практично на невеликих підприємствах, особливо на приватних, колективні договори не укладаються. Таким чином, норма закону не виконується, хоча й закон у цій частині не відповідає ринко-вим потребам.
Згідно зі ст. 2 Закону "Про колективні договори і угоди" та ст. 11 КЗпП колективний договір може укладатися в струк-турних підрозділах підприємств. Слід зауважити, що такі структурні підрозділи повинні бути економічно і фінансове самостійними і мати організаційні та матеріальні можли-вості для встановлення і реалізації додаткових або більш високого рівня, порівняно з колективним договором цілого підприємства, пільг та інших умов регулювання соціально-економічних і трудових відносин з урахуванням специфіки підрозділу.
Колективний договір укладається не тільки на виробни-чих підприємствах, але й у бюджетних установах, закладах освіти, охорони здоров'я, органах виконавчої влади та місце-вого самоврядування.
Колективний договір об'єднує в собі риси договору і нормативно-правового акта. Сьогодні це найважливіший ло-кальний нормативно-правовий акт, що визначає умови праці, умови оплати праці, соціальні гарантії для працівників на підприємстві, в установі, організації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: УМОВИ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок