Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Вдосконалення державного управління в області юстиції

Вдосконалення державного управління в області юстиції

Назва:
Вдосконалення державного управління в області юстиції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,71 KB
Завантажень:
205
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
КУРСОВА РОБОТА
на тему: «Вдосконалення державного управління в області юстиції»


. Статус управління юстиції
.Основні завдання та функції управління юстиції
Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції закріплює такі основні завдання управління юстиції:
участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;
підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, участь в роботі з вдосконалення законодавства, у розробці проектів нормативно-правових актів та сприяння відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки;
організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлінь юстиції;
організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України, робота з кадрами, експертне забезпечення правосуддя
організація роботи відділів державної виконавчої служби, нотаріату та відділів реєстрації актів цивільного стану, інших органів та установ юстиції;
державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також місцевих органів господарського управління і контролю;
здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;
відповідно до законодавства ведення Державного реєстру застав рухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру правочинів;
здійснення контролю за виконанням актів Мін'юсту стосовно нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;
методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам, а також органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства;
розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;
представлення в межах своєї компетенції за дорученням Мін'юсту України інтересів Президента України, Кабінету Міністрів України і Мін'юсту України під час розгляду справ у судах областей, міст Києва і Севастополя, підготовка матеріалів до розгляду цих справ;
здійснення міжнародно-правового співробітництва в межах повноважень;
організація роботи з кадрами в апараті управління, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управліннях юстиції та підвідомчих установах, підвищення їхньої кваліфікації.
Відповідно до покладених на управління юстиції Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції завдань здійснює такі функції:
бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, проведення в Україні правової реформи та подає їх до Мін'юсту України;
здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також місцевих органів господарського управління і контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;
сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює у випадках, передбачених законодавством, державну реєстрацію юридичних осіб, організовує у встановленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового та технічного характеру;
забезпечує районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонні і міжрайонні управління юстиції та установи юстиції інформацією з бази даних Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;
здійснює контроль за дотриманням порядку реєстрації застав рухомого майна, обтяження нерухомого майна іпотекою та ведення Державного реєстру застав рухомого майна, Державного реєстру іпотек у порядку, визначеному чинним законодавством;
забезпечує функціонування та розвиток системи правової інформатизації;
веде роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства відповідно до Єдиного класифікатора галузей законодавства України;
здійснює контроль та координацію управлінської діяльності начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлінь юстиції;
готує для подання до Мін'юсту України матеріали щодо заохочення та нагородження державними нагородами працівників підвідомчих установ;
спрямовує діяльність відділів державної виконавчої служби, координує і контролює їхню діяльність;
організовує через відділи державної виконавчої служби виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України;
вивчає і узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), уживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи;
готує і надає районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонним і міжрайонним управлінням юстиції методичні та інструктивні матеріали з питань, віднесених до компетенції управління;
за дорученням Мін'юсту України організовує, забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ юстиції;
організовує діяльність регіональних відділень Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції, які діють в порядку, передбаченому Мін'юстом України;
за дорученням Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини вивчає факти порушень прав людини відповідно до запитів Європейського Суду з прав людини, сприяє отриманню доказів, надсилає повідомлення та додаткові письмові зауваження щодо конкретних випадків порушень прав людини в Україні;
за дорученням Мін'юсту України представляє інтереси Президента України, Кабінету Міністрів України і Мін'юсту України під час розгляду справ у судах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, готує матеріали до розгляду цих справ;
у встановленому порядку здійснює легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, постійно діючих третейських судів, статутів територіальних громад, асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування; бере до уваги повідомлення організацій всеукраїнських професійних спілок;
веде відповідні реєстри та книги обліку, а також готує звітність щодо вищезазначених об'єднань громадян, яку подає у встановлені терміни до Мін'юсту України;
здійснює контроль за додержанням місцевими громадськими організаціями, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, місцевими благодійними організаціями, відділеннями (філіями, представництвами) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональними торгово-промисловими палатами, регіональними (місцевими) творчими спілками, територіальними осередками всеукраїнських творчих спілок, асоціаціями кредитних спілок, територіальними громадами, асоціаціями та іншими формами добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування положень своїх статутів;
здійснює контроль за роботою районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлінь юстиції щодо легалізації об'єднань громадян, реєстрації благодійних організацій;
готує і надає у межах своїх повноважень районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонним і міжрайонним управлінням юстиції методичні матеріали з питань легалізації об'єднань громадян, реєстрації благодійних організацій;
організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює контроль за законністю вчинення нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами, нотаріального архіву, забезпечує роботу кваліфікаційної комісії нотаріату;
забезпечує і контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;
організовує та контролює стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю;
визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;
подає до Мін'юсту України пропозиції щодо визначення граничної чисельності приватних нотаріусів у нотаріальних округах області;
призупиняє діяльність нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мін'юсту України щодо анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;
затверджує розміри оплати за надання державними нотаріусами додаткових платних послуг правового і технічного характеру та забезпечує організаційне керівництво цією роботою;
контролює обіг спеціальних бланків та захисних знаків нотаріальних документів, готує подання до Мін'юсту України щодо необхідності виготовлення печаток нотаріусів відповідно до зразків, затверджених Мін'юстом України;
контролює своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату;
проводить аналітично-методичну роботу, вивчає, узагальнює та скеровує нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз'яснення щодо застосування чинного законодавства з питань вчинення нотаріальних дій;
здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту України та внесені до Реєстру атестованих судових експертів;
здійснює оплату праці адвокатів, судових експертів, перекладачів за рахунок коштів державного бюджету в разі участі у кримінальній справі адвоката, судового експерта, перекладача за призначенням;
контролює діяльність органів реєстрації актів цивільного стану щодо додержання ними чинного законодавства при реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу, а також вживає заходів щодо поліпшення роботи цих органів;
бере участь разом з місцевими органами виконавчої влади в галузі освіти і науки в організації роботи з підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство" у навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування;
забезпечує роботу кваліфікаційної комісії, створеної для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану на посадах державних службовців;
розробляє положення, установлює та затверджує розміри оплати за надання працівниками відділів реєстрації актів цивільного стану додаткових платних послуг правового і технічного характеру та забезпечує організаційне керівництво цією роботою;
забезпечує органи реєстрації актів цивільного стану бланками свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану, а також книгами обліку оприбуткування і витрачання їх, здійснює контроль за станом цієї роботи та складає звіти щодо їх витрачання;
складає у встановленому законодавством порядку статистичну звітність щодо зареєстрованих актів цивільного стану;
розглядає матеріали щодо анулювання поновлених та повторно складених записів актів цивільного стану;
зберігає другі примірники книг реєстрації актів цивільного стану та метричних книг, складених на території Автономної Республіки Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, уносить у встановленому законодавством порядку до них відповідні зміни та доповнення і видає на їх підставі повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану;
веде облік законодавства і практики роботи органів реєстрації актів цивільного стану та забезпечує належне ведення цієї роботи у відділах реєстрації актів цивільного стану;
перевіряє достовірність, належне оформлення і засвідчує документи, які видаються підвідомчими відділами реєстрації актів цивільного стану, для подальшого використання їх за кордоном;
перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях, вносить рекомендації щодо поліпшення цієї роботи;
надає методичну допомогу державним підприємствам, установам, організаціям, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у приведенні їхніх нормативних актів у відповідність до чинного законодавства;
уживає заходів до підвищення кваліфікації працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Вдосконалення державного управління в області юстиції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок