Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Правові основи поняття "іноземець"

Правові основи поняття "іноземець"

Назва:
Правові основи поняття "іноземець"
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,52 KB
Завантажень:
387
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Зміст
Вступ
1. Поняття "іноземець" та види іноземців
2. Правове положення іноземних громадян та осіб без грома-дянства
3. Правова регламентація режиму іноземців в Україні
4. Правовий статус біженців
5. Особливості відповідальності іноземців в Україні
Висновок
Список використаних джерел


ВСТУП
Людина як найдосконаліша з усіх відомих нам істот є водно-час і найбільшою цінністю, а також критерієм, мірилом оцінки всіх інших предметів та явищ. Самоцінність кожної людини визначається не лишень її належністю до роду людського, а й її неповторністю та винятковістю, тому будь-яка людина не може бути просто засо-бом для досягнення цілей суспільства або інших людей. Вона повин-на бути насамперед метою розвитку суспільства й самоціллю для са-мої себе.
Кожна людина, якщо вона не заподіює зла іншим людям або не завдає шкоди суспільству, заслуговує на повагу, свободу та щастя й повинна мати всі можливості для всебічного розвитку своїх здібностей.
Людина живе не лише у своїй родині, серед друзів і знайомих, але й має зв'язки з певною державою, права та обов'язки, які суттєво різняться в залежності від країни проживання.
Саме цей зв'язок і визначає поняття "громадянства".
Громадянство - стійкий, юридично визначений, необмежений в часі та просторі зв'язок людини з певною державою.
З питанням про громадянство тісно пов'язана проблема визна-чення правового статусу іноземних громадян та осіб без громадян-ства. Далі ми розглянемо правові положення про статус іноземних громадян в Україні.


1. ПОНЯТТЯ "ІНОЗЕМЕЦЬ" ТА ВИДИ ІНОЗЕМЦІВ
До складу населення України, як сукупності людей, що прожи-вають у межах території України і підлягають її юрисдикції, крім громадян України входять також іноземці та особи без громадян-ства (апатриди). В законодавчих актах України та в юридичній літературі термін "іноземці" застосовується неоднозначно. Так, Закон України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого І994 року використовує цей термін як родовий - під іноземцями в ньому розуміються всі особи, які не мають громадянства України, тобто іноземні громадяни та особи без громадянства.
Конституція України розмежовує поняття "іноземець" та "особа без громадянства", відносячи до перших фактично лише інозем-них громадян (ст.26). Таким чином, згідно Конституції України під іноземцем слід розуміти будь-яку особу, яка проживає або пе-ребуває на території України і має докази своєї належності до громадянства (підданства) іноземної держави. Відповідно, особи без громадянства - це особи, які проживають або перебувають на території України і не є громадянами України та не мають дос-товірних доказів своєї належності до громадянства (підданства) іноземної держави.
Іноземці поділяються на ті, які іммігрували в Україну на постійне проживання, які іммігрували в Україну для тимчасового працевлаштування, політемігранти, біженці, дипломатичні та кон-сульські співпрацівники, нелегальні мігранти та інші.


2. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
Правовий статус іноземців в Україні визначають Конституція України, Закон України " Про правовий статус іноземців " від 4 лютого 1994 року, Закон України " Про біженців " від 21 червня 2001 року, інші нормативні акти України та міжнародні договори України.
Основний принцип, на основі якого встановлюється правовий статус іноземців в Україні, закріплений в ст. 26 Конституції України: іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
Правовий статус різних категорій іноземців має певні особли-вості. Це, зокрема, стосується:
- іноземців, які іммігрували в Україну на постійне проживан-ня (дозвіл на це згідно ст. З Закону України " Про правовий ста-тус іноземців" можуть отримати лише ті іноземці, які мають в Україні законне джерело існування; перебувають у близьких родин-них стосунках з громадянами України; перебувають на утриманні громадян України; мають на своєму утриманні громадян України);
- іноземців, які іммігрували в Україну для тимчасового пра-цевлаштування;
- політемігрантів (іноземців, яким надано притулок на тери-торії України);
- біженців;
- осіб, які користуються дипломатичними і консульськими привілеями та імунітетами;
- іноземців, які перебувають на території України на підста-вах, передбачених міжнародними договорами України (наприклад, військовослужбовці іноземних держав );
- нелегальних мігрантів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Правові основи поняття "іноземець"

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок