Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Утилітаризм

Утилітаризм

Назва:
Утилітаризм
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,05 KB
Завантажень:
217
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Утилітаризм


Вступ.
У першій чверті XIX ст. напрямок політико-правової ідеології, де домінували інтереси особистості, а потім держави, набув подальшого розвитку в творчості представників французького та англійського буржуазного лібералізму Бенжамена Констана, Алексіса де Токвіля та Ієремії Бентама.
Ідеї особистої свободи, свобода приватної влас-ності, обмеження впливу держави на економічне життя, обстоювання ідеї поділу влади, що пропагу-валися цими мислителями, мали непересічне значен-ня для формування теоретичних засад громадянсько-го суспільства і правової держави.
1. Ієремія Бентам
Ідеї демократизації політичних і правових інститутів держави пропагував у своєму політико-правовому вченні англійський філософ і юрист Ієремія Бентам (1748—1832).
У "Принципах законодавства" та в інших працях мислитель зазначав, що основою та метою суспіль-ного існування людини є особиста користь. Життя людей повинне бути побудоване в такий спосіб, щоб отримати якомога більше користі, задоволень і виключити страждання. Навіть більше — з особистої користі, блага кожно-го індивіда складаються суспільна користь і загальне благо. Ієремія Бентам засновнував утилітаризм.
УТИЛІТАРИЗМ (від. лат. utilitas — користь, вигода) – принцип оцінки всіх явищ з точки зору їх корисності, можливості служити будь-яким засобом для досягнення мети.
З опертям на цей принцип І. Бентам визначав соціальну роль та призначення держави й законодав-ства — створення умов для досягнення користі й щастя кожної людини.
Мислитель був переконаний, що нові економічні умови, які складалися в Англії, можуть сприяти реалізації принципу користі, оскільки інтереси приватних власників багато в чому збігаються з інте-ресами суспільства в цілому. Тому держава повинна бути зацікавленою у збільшенні кількості власників, сприяти зміцненню середнього прошарку суспіль-ства, що дозволить зменшити бідність і збільшити загальну користь. Окрім цього, досягненню загаль-ної користі повинні сприяти, на думку І. Бентама, вільні ринкові відносини й конкуренція, відсторо-нення держави від впливу на економіку, ефективна боротьба зі злочинністю.
Важливим аспектом у досягненні суспільного іде-алу І. Бентама є демократизація політичних інститу-тів держави, забезпечення політичних та особистих прав і свобод людей, що можливо лише в демо-кратичній державі. Інші форми держави — монархія та аристократія не можуть забезпечити реалізації принципу загальної користі. Вони захищають користь та інтереси меншої кількості людей і не га-рантують особистої та майнової безпеки населення.
Досліджуючи походження держави, І. Бентам відкидав теорію договірного її утворення. Договір — це омана, стверджував він, усі держави утворені силою і закріпилися, завдяки звичкам людей підко-рятися урядові. Він також зазначав, що ніякого права чи прав, у тому числі й природних, що пере-дують державам і урядам, немає. Природними у людини е тільки почуття, здібності й нахили, їх не
можна вважати правом, а тим паче законами. Ба більше — їх необхідно підкорити законам, створити умови для розвитку позитивних здібностей і забо-ронити, викоренити антисоціальні нахили.
Позитивним правом, на думку мислителя, е вста-новлена законом можливість і гарантія дозволених вчинків.
Юридичні закони — це воля суверена, особи чи групи людей, що здійснюють верховну політичну владу. Вони забороняють або дозволяють певні дії, покладають на громадян права чи обов'язки.
2.Джон-Стюарт Мілль
Політичне вчення Джона-Стюарта Мілля (1806— 1873) є наступним етапом розвитку утилітаризму, започаткованого І. Бентамом. Мілль, базуючись на утилітаризмі, зробив важливий внесок у розвиток методології наукового пізнання соціально-полі-тичних явищ, а також у подальше розроблення нор-мативних засад політичної теорії лібералізму. Основні його праці — "Про свободу", "Роздуми про представницьке правління", "Основи політичної еко-номії".
Мілль розпочав свою науково-літературну діяль-ність як послідовник І.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Утилітаризм

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок