Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою

Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою

Назва:
Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,35 KB
Завантажень:
282
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою


Одним з важливих напрямів державної політики незалежної України є забезпе-чення сприятливих умов для поліпшення ста-новища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, створення рівних прав з чоловіка-ми для участі у різних сферах суспільно-еко-номічної, громадсько-політичної та іншої діяльності.
Підставами для впровадження гендерного підходу в державне управління є той фактор, що гендерний підхід - це прояв демократії. Для забезпечення розвитку сус-пільства необхідно, щоб методи гендерного підходу стали складовою всіх частин і напрямів політики.[4, c.33-34]
Можна назвати низку факторів, які так чи інакше обмежують права жінки у сфері праці й зайнятості, допускають можливість дискри-мінації щодо останніх. Наприклад, живучим залишається стереотип, що склався здавна та приписує жінці, перш за все, піклування про родину (дітей, чоловіка); оманливою є і теорія гармонійного поєднання ви-робничої праці з материнством. Криза економіки і особливості українського ринку праці ставлять жінок у нерівне становище ще при прийнятті на роботу; з цих же причин жінкам, котрі втратили роботу, важко знову її знайти. Жінки України мають значно менший доступ до системи підвищення кваліфікації, ніж чо-ловіки, що знижує їх конкурентоспроможність на ринку праці. Отже, прихована трудова дискримінація жінок виявляється ще на стадії їх прийняття на роботу.[4, с.34]
Диференціація правового регулювання най-маної праці за статевою ознакою має історичні, соціальні та правові аспекти.
Історично так склалося, що жінки завжди страждали від дискримінації у всіх сферах сусп-ільних відносин. І тому надання жінкам на законо-давчому рівні додаткових пільг та переваг у тру-дових правовідносинах є результатом їх захисту від дискримінації.
Соціальними аспектами диференціації право-вого регулювання праці за статевою ознакою є за-цікавленість суспільства в особливому соціально-му та правовому захисті працюючих жінок з ура-хуванням виконання ними материнської функції, особливої їх ролі у вихованні дітей, великих затрат вільного часу для виконання «хатньої роботи» і більшої чутливості жіночого організму до негатив-них виробничих факторів.
Правові аспекти диференціації правового ре-гулювання праці за статевою ознакою - це юри-дичні гарантії для працюючих жінок, закріплені у чинному законодавстві України та міжнародних нормативно-правових актах.[5, c.73]
Диференціація правового регу-лювання найманої праці за статевою ознакою полягає у наданні додаткових пільг та переваг працюю-чим жінкам. Але якщо пільги застосовуються неза-лежно від волі жінки, то це вже не пільги у повно-му їх розумінні, тому що суб'єкт повинен сам виз-начати потребу в певних привілеях. А якщо ці пільги передбачені нормами-обмеженнями та нормами-заборонами, то вони можуть відігравати й негативну роль.
Наприклад, в умовах ринкової економіки та конкуренції на ринку праці норми, що обмежують працю жінок у нічний час (ст. 175 КЗпП), забороня-ють застосування праці жінок на важких і підземних роботах (ст. 174 КЗпП), роблять жінку менш кон-курентоспроможною на цьому ринку. А робото-давці, які не дуже хочуть приймати на роботу працівників з додатковими пільгами (до яких нале-жать жінки), отримують додаткові, легальні підста-ви у відмові прийняття жінок на роботу.
Інтегрування ген-дерних питань у законодавство має супроводжуватися стратегією забезпечення того, щоб умови управлінської діяльності гарантували рівні права і можливості та однакове ставлення як до жінок, так і до чоловіків.
В рамках спільного проекту з Програмою рівних можливостей (ПРООН) робочою групою з числа працівників Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України, Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, експертів ПРООН та науковців підготовлено та розроблено декілька нормативно-правових актів, спрямованих на впровадження гендерної політики у систему націо-нального законодавства.
Крім того, Міністерством юстиції України затверджена Інструкція з проведення гендерно-правової екс-пертизи №42/5 від 12.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок