Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Правовий і соціальний захист працівників податкової міліції

Правовий і соціальний захист працівників податкової міліції

Назва:
Правовий і соціальний захист працівників податкової міліції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,81 KB
Завантажень:
65
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Правовий і соціальний захист працівників податкової міліції


Правове становище працівників податкової міліції
Працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади.
Законні вимоги працівників міліції є обов'язковими для виконання громадянами і службовими особами.
Працівник міліції при виконанні покладених на нього обов'язків ке-рується тільки законом, діє в його межах і підпорядковується своїм без-посередньому й прямому начальникам. Ніхто інший, за винятком уповно-важених службових осіб, у передбачених законом випадках не вправі втручатися в законну діяльність працівника міліції. Ніхто не має права покласти на працівника міліції виконання обов'язків, не передбачених чин-ним законодавством.
Втручання в діяльність міліції тягне за собою відповідальність за за-коном.
При виконанні покладених обов'язків працівник міліції керується тіль-ки законами України і діє в їх межах. Такими є Закони України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про попереднє ув'язнення», «Про надзвичайний стан», «Про дорожній рух». «Про забез-печення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та ін.
Дії працівника міліції повинні бути зрозумілими для громадян і базу-ватись на нормах права. Вони будуються на принципах законності, гума-нізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням. З метою вико-нання своїх службових обов'язків працівники міліції спираються на дер-жавні органи, громадські об'єднання, службові особи, трудові колективи, громадян, які зобов'язані сприяти міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю.
Законні вимоги працівників міліції є обов'язковими для виконання громадянами і службовими особами. Вони базуються на ст. 11 цього За-кону та інших законах і нормативних актах. Службові особи, які без по-важних причин відмовились надати допомогу працівникові міліції в реалі-зації його прав, передбачених п. 24—28 ст. 11, підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством;
Міліція має право для виконання покладених на неї завдань залунати громадян за їх згодою до співробітництва у встановленому порядку, що регулює профілактичну та оперативно-розшукову діяльність. Примусове залучення громадян до співробітництва з міліцією забороняється.
Забезпечуючи охорону громадського порядку, особистої безпеки гро-мадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, запобігаючи і припи-няючи правопорушення та злочини, працівники міліції мають право за-стосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю у відповідності до ст. 12—115 цього закону та Правил застосуван-ня спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні.
Працівник міліції під час проходження служби і виконання службових обов'язків підпорядковується безпосередньому і прямому начальникам України № 1368-ХП. Дисципліна працівників.
Прямими начальниками є начальники, яким особи рядового, начальницького складу підлеглі за службою, хоча б тимчасово. Найближчий до підлеглого прямий начальник є безпосереднім начальником. Наказ начальника повинен бути законним, чітким, зрозумілим і виконуватись беззапе-речно, точно і в строк. У разі одержання неправомірного наказу, підлег-лий зобов'язаний негайно доповісти про це особі, яка віддала цей наказ. Якщо наказ підтверджений – не виконувати його, а доповісти старшому прямому начальникові. Невиконання правомірного наказу тягне за собою відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України.
Ніхто інший, за винятком уповноважених службових осіб, у випадках, передбачених законом, не вправі втручатися в законну діяльність праців-ника міліції. Згідно з п. 39 Дисциплінарного статуту особа рядового або начальницького складу при виявленні порушень чинного законодавства, зло-вживань або інших недоліків у службовій діяльності повинна доповісти про це по команді чи надіслати пропозицію, заяву або скаргу старшому прямому начальникові аж до Міністра внутрішніх справ України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Правовий і соціальний захист працівників податкової міліції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок