Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Кримінально-правова та кри--мі-ноло-гічна класифікації злочинів у кредитно-фінансовій сфері

Кримінально-правова та кри--мі-ноло-гічна класифікації злочинів у кредитно-фінансовій сфері

Назва:
Кримінально-правова та кри--мі-ноло-гічна класифікації злочинів у кредитно-фінансовій сфері
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,51 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Кримінально-правова та кри--мі-ноло-гічна класифікації злочинів у кредитно-фінансовій сфері


Аналіз криміногенної ситуації, що склалась у кредитно-фінансовій системі (далі – КФС), свід-чить про зростання потенціалу злочинності в цьому секторі економіки держави. Не-зва-жаючи на скоординовані заходи правоохоронних і контролюючих органів, за ос-танні п’ять років рівень злочинності в КФС продовжує зростати. Із усієї сукупності за-ре-є-стро-ваних економічних злочинів, злочини, що виникають у КФС, становлять 18,4 % (із них 7,7 % у банківській системі) [1]. Починаючи з 1995 року намітилась тенденція до зростання питомої ва-ги даних злочинів – середньорічний темп їх зростання дорівнює близько 10 %, і за оцінками ек-спертів 90 % таких злочинів залишаються невідомими правоохоронним органам [2]. Зви-чай-но, такий стан злочинності призводить до розбалан-сованості КФС, зумовлює загострення бі-льш складної проблеми сучасного суспільства – побудови ринкової економіки.
На сучасному етапі існує нагальна потреба в проведенні систематизації злочинів у КФС та їх логічне закріплення в кримінальному законодавстві. У науковій літературі класифікації економічних злочинів приділяється підвищена увага. Існує багато класи-фікацій економічних злочинів, основним критерієм поділу яких є законодавча основа (за найменуванням відповідних статей КК), за видом об’єкта посягання та іншими крите-ріями (видом діяльності, сектором економіки, системою господарювання та ін.). Необхідно також вказати, що більшістю вчених-кримінологів при проведенні кримінологічної класи-фікації економічних злочинів виділяється окремим видом злочинність у КФС: злочини, що посягають на фінансову систему [3]; злочини проти банківської та акціонерної систем обміну; злочини в сфері фінансових відносин [4], злочини проти прав і законних інтересів кредиторів, проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших документів [5] Заслуговує на увагу й класифікація економічних злочинів, за-проваджена Литваком О. Пропозицією останнього є проведення класифікації злочинів у сфері економіки шляхом розподілу по групах залежно від наявності певних ознак, а саме – оз-нак розкрадання та зловживання службовим становищем [6].
У юридичній літературі панує ретроспективний погляд, який не дозволяє зрозуміти деякі су-перечності в дослідженні економічної злочинності, в тому числі в КФС. По-пер-ше, не можна по-годитися з вживанням у кримінальному праві поняття “сфера”, адже це більш загальний, кри-мінологічний термін. Для кримінального права більш точним є термін “система”, зокрема кре-дитно-фінансова. Тому запровадження в назві розділу VІІ “Злочини у сфері господарської ді-яльності” діючого Кримінального кодексу України терміна “сфера” є недоцільним і потребує від-повідного корегування. По-друге, нерідко змішуються кримінологічна з кримінально-пра-вовою класифікацією. По-третє, наголос робиться на кримінально-правову класифікацію зло-чинів в окремих сферах економічної діяльності, проте кримінологічної класифікації злочинів у КФС не проведено, хоча така класифікація набуває теоретичного та практичного значення. Ад-же проведення кримінологічної класифікації даної категорії злочинів дозволить більш повно роз-різняти основні характеристики певних злочинів, конкретизувати вивчення багатьох про-б-лемних питань злочинності в КФС. Врешті, це важливо для вирішення питань не тільки кримі-на-льного права, але й кримінології, сприяє систематизації та можливості детального ана-лізу сус-пільно небезпечних діянь у даній сфері. Очевидно, що у кримінальному законо-давстві ок-ремо слід виділити розділ “Злочини у кредитно-фінансовій системі”, оскільки всі пе-ре-ра-хо-вані склади злочинів, що знаходяться в розділі VII “Злочини у сфері господар-ської діяльності” Кри-мінального кодексу України, мають своїм об’єктом посягання саме відносини в КФС.
Щодо питання класифікації злочинів у КФС за видом об’єкта посягання, то ця кла-сифікація мо-же мати такий вигляд:
1. Злочини, що посягають на встановлений порядок виготовлення й використання грошей, цінних паперів, знаків поштової оплати та інших паперів, що мають вартісний вираз: ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Кримінально-правова та кри--мі-ноло-гічна класифікації злочинів у кредитно-фінансовій сфері

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок