Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Предмет, метод, система аграрного права

Загрузка...

Предмет, метод, система аграрного права

Назва:
Предмет, метод, система аграрного права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,43 KB
Завантажень:
429
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
 
Р Е Ф Е Р А Т
на тему:
“Предмет, метод, система аграрного права ”
 


ПЛАН
1. Предмет Аграрного права.
2. Методи притаманні аграрному праву.
3. Принципи аграрного права.
4. Аграрне право як наука і навчальна дисципліна.
5. Система аграрного права.
6. Функції аграрного права та його визначення.
Використана література.


1. Предмет Аграрного права.
Аграрне право є однією із складових частин системи права України, які іменуються галузями права. Для їх розмежування використовуються такі категорії як пред-мет і метод правового регулювання.
Предметом аграрного права, як і будь-якої галузі, є визначене коло суспільних відносин, які регулюються нормами цієї галузі права. Отже, визначити предмет аг-рарного права — це означає встановити коло суспільних відносин, що регулюються його нормами.
Аграрне право (як спеціалізована галузь) регулює тісно пов'язані між собою інтегровані відносини в сфері сіль-ськогосподарської діяльності майнового, земельного, тру-дового, господарського та організаційно-управлінського ха-рактеру в усій багатогранності їх прояву в процесі вироб-ництва, переробки та реалізації сільськогосподарської про-дукції. Таким чином, предмет аграрного права складає комплекс різноманітних, але взаємопов'язаних між собою відносин.
Віссю, основою цих відносин є суспільні відносини, які складаються в самому виробництві сільськогосподарської продукції. Саме ці відносини є визначальними серед ін-ших відносин, в тому числі в сфері переробки і реалізації сільськогосподарської продукції, створення матеріально-технічної бази аграрного виробництва, його виробничо-технічного обслуговування і т.ін.
2. Методи притаманні аграрному праву.
Якщо за допомогою визначення предмета аграрного права вирішується питання про те, які суспільні відносини воно регулює, то за допомогою визначення методу ви-рішується питання про те, як само зазначені суспільні відносини регулюються нормами аграрного права
Таким чином, між цими правовими категоріями існує тісний зв'язок. Оскільки предмет аграрного права скла-дають різноманітні взаємопов'язані комплексні відноси-ни, то цим обумовлюється наявність різновидів методів аграрного права.
Отже, аграрному праву не притаманний якийсь особ-ливий метод правового регулювайня, останнє досягається поєднанням декількох методів, це сполучення і обумов-лює характерне для цієї галузі правове регулювання.
Метод регулювання завжди повинен бути адекватним характеру і суті відносин, які регулюються.
В аграрному праві, як і в інших галузях права, методи правового регулювання являють собою встановлені або санкціоновані державою способи правового впливу, засо-би, прийоми, завдяки яким встановлюються або реалізу-ються права суб'єктів правовідносин.
Вибір методу правового регулювання тих чи інших відносин, в тому числі і аграрних, здійснюється компетент-ним органом державної влади самостійно, а в не перед-бачених законом випадках при погодженні з іншими дер-жавними органами чи суспільними організаціями (наприк-лад профспілковими чи іншими організаціями).
В аграрному праві застосовуються такі методи як: до-зволу, примусу і заборони. Співвідношення цих методів в різні періоди функціонування сільського господарства було не однаковим.
Так, для командно-адміністративної системи був харак-терний метод примусу і заборони (імперативний метод).
Ринкова економіка не може розвиватись і нормально функціонувати на основі заборон, приписів і обмежень. Тому імперативний метод регулювання суспільних відно-син повинен був поступитись в значній мірі, а в деяких сферах і повністю, диспозитивному методу, який надає бі-льше свободи для прояву ініціативи, що знайшло відобра-ження і пряме закріплення на конституційному рівні, а також в нормах спеціального законодавства. Такі норми, наприклад, містяться в законах України «Про сільсько-господарську кооперацію», «Про селянське (фермерське) господарство» та ін.
3. Принципи аграрного права.
Принципи аграрного права — це основоположні ідеї, що або висловлені в законі, або випливають з нього, відповідно до яких здійснюється регулювання аграрних відносин.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Предмет, метод, система аграрного права

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок