Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Виховання екологічної свідомості. Правові аспекти екологічного виховання

Виховання екологічної свідомості. Правові аспекти екологічного виховання

Назва:
Виховання екологічної свідомості. Правові аспекти екологічного виховання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,07 KB
Завантажень:
345
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Р Е Ф Е Р А Т
з предмету "Природознавство"
на тему:
Виховання екологічної свідомості. Правові аспекти екологічного виховання


ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ
У тій кризовій екологічній ситуації, в якій перебуває наша країна (та й світ у ціло-му), школа не має морального права ви-ховувати споживацьке ставлення до природи. «Розру-ха не в навколишньому світі, розруха в головах!» — говорив відомий літературний персонаж — професор Преображенський (М.Булгаков, «Собаче серце»). Од-нак більшістю людей екологічна криза уявляється, як щось зовнішнє по відношенню до людини, а не по-роджене нею самою. Духовний чорнобиль породив Чорнобиль екологічний. І вирішення екологічних проблем — це насамперед зміна свідомості.
Екологічна свідомість, — це сукупність уявлень (як індивідуальних, так і групових) про взаємозв'язки у системі «людина — природа» і в самій природі, існу-ючого ставлення до природи, а також відповідних стратегій і технологій взаємодії з нею.
Донедавна як у світі в цілому, так і в нашій країні формувалась екологічна свідомість антропоцентричного типу. Це така система уявлень про світ, згідно :» якою вищу цінність являє людина, а природа має цінність постільки, оскільки вона цінна для людини;
метою взаємодії з природою є задоволення потреб лю-дини, а характер взаємодії визначається «прагматич-ним імперативом»: правильним і дозволеним є те, що корисне людині і людству; діяльність з охорони навко-лишнього світу продиктована віддаленим прагматиз-мом — необхідністю зберегти природне середовище, щоб ним могли користуватися майбутні покоління,
До яких екологічних наслідків це призвело — ми вже знаємо. Тому на даному етапі розвитку суспільства постає потреба у формуванні екологічної свідомості ексцентричного типу. Це така система уявлень про навколишній світ, відповідно до якої ви-щу цінність являє собою гармонійний розвиток лю-дини і природи, що є елементами єдиної системи;
метою взаємодії з природою є максимальне задово-лення як потреб людини, так і природи, а характер взаємодії визначається екологічним імперативом: пра-вильним і дозволеним с. те, що не руйнує екологічну рівновагу; етичні норми і правила однаковою мірою поширюються на взаємодію як між людьми, так і зі світом природи; діяльність з охорони природи про-диктована необхідністю зберегти її заради неї самої.
Екологічна освіта й виховання молодших шко-лярів здійснюється, як відомо, на міжпредметній ос-нові. Провідна роль тут належить таким навчальним предметам, як «Ознайомлення з навколишнім», «Природознавство» та «Читання». Зміст чинних про-грам дає змогу сформувати у дітей елементарні при-родничі та природоохоронні уявлення й поняття, ви-робити окремі природоохоронні уміння і навички, розкрити взаємозв'язки між неживою та живою природою, природою і людиною.
Щоб надати процесу ознайомлення дітей з приро-дою чіткої екологічної спрямованості, програми слід удосконалити, на нашу думку, у таких напрямках:
1) усунути антропоцентричний підхід до вивчення матеріалу;
2) у пояснювальній записці до програми виділити такі завдання, як: розвиток особистої відповідальності за стан збереження природної рівноваги навколиш-нього середовища, вироблення екологічно грамотної поведінки у природі, засвоєння етичних норм у став-ленні до членів суспільства та об'єктів природи та ін.;
3) передбачити формування у молодших шко-лярів елементарних, але науково достовірних еко-логічних уявлень та понять, розкриття існуючих у природі закономірностей, доступних для дітей цієї вікової категорії.
Для розуміння учнями необхідності збереження природної рівноваги, як того вимагає програма з природознавства, уже в початкових класах слід підве-сти школярів до усвідомлення загальної зако-номірності — «Все — взаємопов'язане» (один із за-конів екології Коммонера). Так, під час екскурсії з теми «Природа рідного краю» 3 (2) клас — розкри-ваємо у доступній для дітей формі суть цієї зако-номірності. Учитель пропонує дітям назвати серед оточуючого їх довкілля те, що належить до природи;
відшукати об'єкти та предмети неживої і живої при-роди; акцентує, що людина — складова частина жи-вої природи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Виховання екологічної свідомості. Правові аспекти екологічного виховання

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок