Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Ім'я фізичної особи

Загрузка...

Ім'я фізичної особи

Назва:
Ім'я фізичної особи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,09 KB
Завантажень:
345
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Ім'я фізичної особи
При реалізації правоздатності, набутті і захисті суб'єктивних прав істотне значення має ім'я фізичної особи, під яким вона на-буває прав та обов'язків та здійснює їх, а також місце проживання фізичної особи. Наприклад, місце проживання враховується при визнанні особи безвісно відсутньою, оголошенні її померлою, виз-наченні місця розгляду позову тощо.
Право на ім'я належить до особистих невідчужуваних прав гро-мадян. Стаття 28 ЦК передбачає, що фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям, яке надається їй відповідно до закону. Водночас при здійсненні окремих цивільних прав фізич-на особа може використовувати псевдонім (вигадане ім'я) або діяти без зазначення імені. Наприклад, автори творів науки, літератури, мистецтва і об'єктів суміжних прав можуть використовувати для ін-дивідуалізації псевдонім, що не повторює ім'я іншої особи.
Відповідно до Конвенції про права дитини остання одержує право на ім'я з моменту народження.
Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона нале-жить. Саме ці ознаки індивідуалізують фізичну особу як учасника цивільних відносин.
Згідно зі ст. 145-148 Сімейного кодексу (СК) України ім'я дити-ни обирається за згодою батьків, по батькові дається за іменем батька, якщо інше не передбачено законами України чи не ґрунту-ється на національних звичаях. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків, а якщо вони мають різні прізвища — за згодою між ними. Спори між батьками з приводу імені чи прізвища дити-ни вирішуються органами опіки та піклування або судом.
Якщо дитина народилася у батьків, які не перебувають у заре-єстрованому шлюбі, і батько дитини не встановлений у визначено-му законом порядку, то ім'я дитині дається за вказівкою матері, по батькові — за іменем особи, записаної у Свідоцтві про народжен-ня дитини як її батько, а прізвище — за прізвищем матері.
Прізвище, ім'я та по батькові реєструються в органах РАЦС (ст.49 ЦК).
Фізична особа має право змінити ім'я у разі укладення шлюбу, розірванні шлюбу, визнання його недійсним, усиновлення, вста-новлення батьківства (ст.ст.35, 45, 46, 113, 231 СК).
Крім того, фізична особа, якій виповнилося 16 років, може змі-нити своє прізвище та ім'я за власним бажанням. Особа, що досяг-ла 14 років, може зробити це за згодою батьків або того з них, з ким вона проживає, чи піклувальника, але за умови, що це відпо-відає її інтересам. Порядок зміни прізвища, імені і по батькові гро-мадян України визначається Указом Президента України від 31 грудня 1991 р. №23 "Про порядок переміни громадянами України прізвищ, імен та по батькові" і Положенням про порядок розгляду
клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1993 р. №233.
До досягнення дитиною 16-річного віку органи опіки та піклу-вання за спільною заявою батьків мають право, враховуючи інтере-си дитини, змінити її ім'я, а також прізвище на прізвище іншого батька. Таке прохання може бути викликане невдалим сполучен-ням імені і по батькові, бажанням врахувати національні традиції тощо. Після досягнення дитиною семирічного віку на таку зміну імені та прізвища необхідна її згода. Якщо батьки проживають ок-ремо, той з них, із ким дитина проживає постійно, має право кло-потатися про надання дитині його прізвища. Питання вирішується органами опіки та піклування, виходячи з інтересів дитини та з її згоди, якщо вона досягла семирічного віку.
При зміні імені відповідні зміни вносяться в актовий запис про народження та інші документи. Паспорт підлягає заміні. Усі ци-вільні права й обов'язки, набуті фізичною особою під попереднім ім'ям, зберігають чинність. Водночас про зміну імені фізична осо-ба має повідомити своїх кредиторів та боржників. Цивільне зако-нодавство не передбачає спеціальних санкцій за невиконання цьо-го інформаційного обов'язку.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Ім'я фізичної особи

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок