Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Умови (підстави) відповідальності

Умови (підстави) відповідальності

Назва:
Умови (підстави) відповідальності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,52 KB
Завантажень:
37
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Умови (підстави) відповідальності


Цивільно-правова відповідальність є нега-тивним для порушника наслідком вчиненого ним правопо-рушення. Юридичною підставою такої відповідальності є закон, а фактичною — склад цивільного правопорушення. Вона настає за наявності таких умов:*
протиправної поведінки (дії чи бездіяльності) особи;*
шкідливого результату такої поведінки (шкоди);*
причинного зв'язку між протиправною поведінкою і шко-дою;*
вини особи, яка заподіяла шкоду.
Перші три умови — протиправність, шкода та причинний зв'язок — є об'єктивними, а четверта — вина — є суб'єктив-ною підставою цивільно-правової відповідальності.
Протиправною вважається така поведінка особи, яка по-рушує приписи закону чи іншого нормативного акта, або виявилася у невиконанні чи неналежному виконанні договір-ного зобов'язання.
Протиправність поведінки боржника або кредитора поля-гає в порушенні договірного зобов'язання. Відповідно до ст. 630 проекту ЦК України порушенням зобов'язання є неви-конання або неналежне виконання, тобто виконання з пору-шенням умов, визначених змістом зобов'язання. Одним із видів порушення зобов'язання є прострочення боржника або кредитора. Судити про прострочення боржника або креди-тора можна тоді, коли порівняти встановлені законом чи до-говором послідовність і строки виконання сторонами своїх обов'язків і фактичну наявність (або відсутність) такого вико-нання у визначений час.
Простроченням боржника є невиконання ним зобов'язан-ня в обумовлений строк (термін). Боржник не визнається таким, що прострочив, поки зобов'язання не може бути вико-нане внаслідок прострочення кредитора (ч. 3 ст. 214 ЦК). Кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він відмо-вився прийняти належне виконання, запропоноване боржни-ком, або не зробив дій, до вчинення яких боржник не міг виконати свого зобов'язання (ч. 1 ст. 215 ЦК).
Шкода є другою неодмінною умовою цивільно-правової відповідальності у формі відшкодування збитків. Під шкодою розуміють зменшення або втрату (загибель) певного особис-того чи майнового блага. Залежно від об'єкта правопорушен-ня розрізняють майнову або немайнову (наприклад, мораль-ну) шкоду.
Грошовий вираз майнової шкоди називають ще збитками. В ЦК України про відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав йдеться у ч. 1 ст. 6, але питання про структуру збитків, умови та порядок стягнення їх вирішуються в нормах зобов'язального права. Зокрема, в ч. 2 ст. 203 ЦК під збит-ками розуміються витрати, зроблені кредитором, втрата або пошкодження його майна, а також неодержані кредитором доходи, які б він одержав, якби боржник виконав зобо-в'язання. Проте проблема відшкодування збитків виникає не лише при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'я-зань, а й при порушенні інших прав та обов'язків (особистих немайнових, інтелектуальної власності тощо). Ось чому доцільно правила про відшкодування збитків та компенсацію моральної шкоди вмістити серед основних положень Книги 1 (загальна частина) проекту ЦК України.
Відповідно до ст. 21 проекту ЦК особа, якій завдано збитків у результаті порушення Ті цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками вважаються: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для від-новлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо законом або дого-вором не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, що порушила право, одержала завдяки цьому доходи, то розмір збитків, які відшкодовуються потерпілій особі у зв'язку з неодержанням доходів, не може бути менший від доходів, що їх одержав порушник права.
Щоб стягнути зазнані збитки, потерпіла особа має довести їх наявність і розмір. Відповідно до пунктів 2-4 ст. 631 про-екту ЦК України розмір збитків, завданих порушенням зобо-в'язань, доводить кредитор.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Умови (підстави) відповідальності

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок