Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> ВСТУП ДО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ВСТУП ДО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Назва:
ВСТУП ДО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,49 KB
Завантажень:
91
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ВСТУП ДО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
План
1. Адміністративне право як провідна галузь права та навчальна дисципліна.
2. Сутність адміністративного права у демократичному суспільстві.
3. Необхідність реформування адміністративного права України та його концептуального забезпечення.
4. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права.
5. Становлення і розвиток адміністративного права на теренах України.
6. Формування адміністративно-правової науки у незалежній Україні.
Рекомендовані джерела:
1. Кон-ституція України від 28 червня 1996 р. зі змінами, внесеними згідно Закону від 8 грудня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. -2005.- N 2.-С.44
2. Адміністративне право України: підручник / За заг.ред. С.В. Ківалова.- Одеса, 2003.-896с.
3. Адміністративне право України: підручник для юридичних вузів і фак./за ред.. ю.П. битяка.- Х.,2000.- 520с.
4. Административное право: Ученик / Под общ. ред. Г.В. Атаманчука.- М., 2003.-392с.
5. Геєць В.М Окремі зауваження щодо змісту адміністративної реформи та її впливу на макроекономічний розвиток в Україні від 20 березня 2006р.//w.w.w. urist.com.ua
6. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування / за заг.ред. В.Б.Аверьянова, І.Б. Колі ушка.-К.,1999.-50с.
7. Кривицька Ю. Адміністративна реформа: необхідність і перспективи проведення // Юридична газета.- №24(60) від 29 грудня 2005р.-С.44-47
8. Тихомиров Ю. А. Публичное право. — М.: Юрид лит. 1995. — 208 с.
1. Адміністративне право як провідна галузь права та навчальна дисципліна
Адміністративне право є однією із базових галузей правової сис-теми України, оскільки воно опосередковує функціонування публіч-ної влади і виступає необхідною умовою і засобом реалізації Консти-туції України у найважливішій сфері — сфері виконання законів та інших правових актів. Воно тісно поєднане з виконавчою гілкою вла-ди і державним управлінням, оскільки безпосередньо регулює відпо-відні суспільні відносини.
Можна зазначити, що адміністративне право є одні-єю з найбільших галузей права України, оскільки воно регулює вели-ку кількість різноманітних суспільних відносин. Практично, немає такої сфери суспільної життя, яка опинилась би поза межами дії норм адміністративного права.
Адміністративне право є однією з найважливіших галузей права України, оскільки воно регламентує діяльність органів державної ви-конавчої влади і частково органів місцевого самоврядування, які є чинниками публічної влади.
Адміністративне право в сукупності з іншими галузями (конституційним, цивільним, кримінальним) визначає основоположні засади діяльності держави в особі її державних органів, визначає їхню систему і повноваження.
Адміністративне право є однією з небагатьох галузей права (кри-мінального, цивільного, трудового), яка має свої власні юридичні за-соби захисту від посягань на правовий режим у сфері функціонуван-ня органів державного управління.
Окрім цього, саме адміністратив-не право здійснює захист не тільки управлінських суспільних відно-син, але й інших правовідносин (земельних, житлових, екологічних, фінансових, трудових та ін.). Попри це, адміністративне право не тіль-ки захищає такі правовідносини, але і виступає в ролі їхнього регулятора. Зокрема, саме норми адміністративного права визначають сис-тему органів і порядок здійснення контролю за дотриманням еколо-гічного законодавства; податкового законодавства, митного законо-давства; правові та організаційні засади здійснення підприємницької діяльності та ін.
Адміністративне право це така сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у зв'язку з організаці-єю і функціонуванням органів державного управління (їхніх посадо-вих та службових осіб), адміністративних судів, застосуванням заходів адміністративного впливу та притягненням до адміністративної відповідальності.
Адміністративне право як самостійна галузь права має давню історію. В усі часи воно так чи інакше пов'язувалося з публічною вла-дою, взаємодією держави, її органів та посадовців з громадянами та іншими учасниками суспільних відносин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВСТУП ДО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок