Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> реферат: Закон “Про адвокатуру”.

Загрузка...

Закон “Про адвокатуру”. / сторінка 2

Назва:
Закон “Про адвокатуру”.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,53 KB
Завантажень:
402
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Це означає мати право: запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян — за їх згодою; ознайомлюватися на підп-риємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за ви-нятком тих, таємниця яких охороняється законом; отри-мувати письмові висновки фахівців з питань, що потре-бують спеціальних знань; застосовувати науково-техніч-ні засоби відповідно до чинного законодавства; допові-дати про клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмо-ві мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги; бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засі-даннях колегіальних органів і давати пояснення щодо су-ті клопотань і скарг. Адвокат може виконувати й інші дії, передбачені чинним законодавством.
Важливо зауважити, що, виконуючи службові обов'язки, адвокат повинен дотримуватись професійної таємни-ці, що зазначено у ст. 9 Закону. Адвокатською таємни-цею є питання, з якими громадянин або юридична осо-ба зверталася до нього, суть консультацій, порад, роз'яс-нень та інших відомостей, одержаних при здійсненні своїх службових обов'язків.
Особливо важливими є відомості, які адвокат отри-мав під час попереднього слідства. Ці дані можуть бути розголошені тільки з дозволу слідчого або прокурора. Недопустимим є використання адвокатом таємниці у своїх Інтересах або в Інтересах третіх осіб Розголошення адвокатом таємниці карається законом
Для належного виконання службового обов'язку кож-ний адвокат України у визначений час приймає обітни-цю такого змісту: «Я, беручи на себе обов'язки адвоката, урочисто клянусь: у своїй професійній діяль-ності суворо додержувати законодавства України, міжна-родних актів про права і свободи людини, правил адво-катської етики; з високою громадською відповідальністю виконувати покладені на мене обов'язки, бути завжди справедливим і принциповим, чесним І уважним до лю-дей, суворо зберігати адвокатську таємницю, всюди і завжди берегти чистоту знання адвоката, бути вірним Присязі».
Важливим є те, що закон про адвокатуру гарантує умови виконання адвокатом своїх службових обов'язків. Так, забороняється будь-яке втручання в адвокатську ді-яльність, вимагання від адвоката, його помічника, поса-дових осіб і технічних працівників адвокатських об'єд-нань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. Із цих питань їх не можна допитувати як свідків. Також документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручен-ня, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окре-му ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі, тобто правова позиція адвоката оберігається законом.
Стаття 10 Закону гарантує не притягнення адвоката до кримінальної відповідальності крім, як Генеральним прокурором України та його заступниками, не врахову-ючи міст Києва, Севастополя і Республіки Крим. Щоб належно виконувати службові обов'язки, поса-ди адвоката та його помічника мають відповідні цензи. Це повинен бути громадянин України з вищою юридич-ною освітою, раніше не судимий, з практичним стажем не менше двох років. Крім того, особа, яка претендує на посаду адвоката, повинна скласти кваліфікаційні іспити, отримати свідоцтво на право заняття адвокатською ді-яльністю та скласти присягу.
Отже, враховуючи те, що адвокат належить до добро-вільного професійного громадського об'єднання, його службові обов'язки повинні виходити із власного сумлін-ня та моральних принципів Це і є характерним для внутрішнього імперативу службового обов'язку адвоката.


Література:
Михеєнко М. Про момент виникнення функції обвинувачення у кримінальному процесі. / Право України. 1995.
Макарова 3. В. Участие адвоката-зашитника на предварительном следствии. Куйбышев. 1978.
Мартынчик Е. Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции. Кишинев, 1975.
Царев В. М. Зффективность участия защитника в доказьівании на предварительном следствии.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Закон “Про адвокатуру”.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок