Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Закон “Про адвокатуру”.

Закон “Про адвокатуру”.

Назва:
Закон “Про адвокатуру”.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,53 KB
Завантажень:
402
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
План:
Зміст закону “Про адвокатуру”.
Обов’язки адвоката.
Відповідальність адвоката перед законом.
Література.


У Законі України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р. визначені службові обов'язки адвоката. Зокрема, він зо-бов'язаний неухильно дотримуватися вимог чинного за-конодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних Інтересів громадян та юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захис-ту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Мова йде про те, що адвокат зобов'язаний допомагати кожному громадянинові, який звертається за допомогою. До цьо-го його зобов'язує внутрішній імператив службового обов'язку Але коли вже адвокат взявся за захист особи, то не повинен чинити їй зло, шукати «факти», щоб зро-бити її винною чи такою, що програла судовий процес.
Також закон передбачає, що адвокат не має права прийняти доручення про надання юридичної допомоги у випадках, коли він у даній справі надає або раніше нада-вав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам тієї особи, що звернулася з проханням про ведення справи. Тобто можна відмовитись надавати юридичну допомогу громадянинові, який пов'язаний з тією особою, яка є чи була раніше клієнтом адвоката. Це пояснюється як етичними мотивами справи, так і право-вими. Адже не можна спочатку захищати громадянина, а потім проти нього вести справу, оскільки адвокатові вже відомо багато деталей діяльності цієї особи.
Це стосується і тих випадків, коли адвокат брав участь у справах як слідчий, особа, що проводила дізнан-ня, прокурор, громадський обвинувач, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, представник по-терпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, сві-док, перекладач, понятий. Одним словом, не повинно бути жодних службових контактів у службових справах з іншою стороною.
У законі передбачений випадок, коли в розслідуванні або розгляді справи бере участь посадова особа, з якою адвокат перебуває в родинних стосунках. Такі випадки не тільки повинні бути виключені в адвокатській діяль-ності, а й взагалі у юридичній практиці.
Підсумовуючи вищевикладене, слід наголосити, що загалом службовим обов'язком адвоката є сприяння за-хисту прав і свобод громадян, а також представлення за-конних інтересів громадян Української держави, інозем-них громадян, осіб, які не мають громадянства та юри-дичних осіб. Адвокат зобов'язаний надавати їм також ін-шу юридичну допомогу. Службові обов'язки адвоката мають різні види. Зок-рема, ст. 5 Закону передбачає, що адвокати дають кон-сультації та роз'яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законодавства; складають заяви, скарги та інші документи правового характеру; засвідчу-ють копії документів у справах, які вони ведуть; здійсню-ють представництво в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами; надають юридичну допомогу підприємствам, установам, організа-ціям; здійснюють правове забезпечення підприємниць-кої та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юри-дичних осіб; виконують свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства. Звичайно, адвокат може здійснювати також інші види юридичної допомо-ги, передбачені чинним законодавством. Ці види служ-бових обов'язків є вузькою спеціалізацією адвокатів. Адвокат виконує свій службовий обов'язок на основі відповідних принципів. Серед них: верховенство закону (права), незалежність, демократизм, гуманізм, конфіден-ційність (ст. 4 Закону), а також законність, етичність, справедливість.
У свою чергу функції службового обов'язку адвоката зводяться в основному до захисту та представництва за-питів громадян через надання юридичних послуг.
Службові обов'язки адвоката тісно пов'язані з його професійними правами, про які йдеться у ст. 6 Закону. Так, при здійсненні професійної діяльності адвокат має право: представляти і захищати права та інтереси грома-дян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань; збирати ві-домості про факти, які можуть бути використані як до-кази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні порушення.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Закон “Про адвокатуру”.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок