Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Поняття зобов'язального права України та його система

Поняття зобов'язального права України та його система

Назва:
Поняття зобов'язального права України та його система
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,24 KB
Завантажень:
681
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Поняття зобов'язального права України та його система
Зобов'язальне право - це найбільша за обсягом підгалузь цивіль-ного права, норми якої регулюють переважно відносини майно-вого обороту (товарообміну), тобто відносини, що виникають при переході матеріальних та інших благ, які мають економічну фор-му товару, від однієї особи до іншої.
Предметом зобов'язального права, як підгалузі цивільного права, є майнові відносини. У зв'язку з цим виникає питання про співвідно-шення зобов'язальних правовідносин з правовідносинами влас-ності.
Слід мати на увазі, що хоча вони тісно пов'язані між собою, з ура-хуванням того, що саме відносини власності складають передумову товарообміну, але між ними існують і суттєві відмінності. Так, якщо правовідносини власності мають характер абсолютних, у яких влас-нику протистоїть необмежене коло осіб, то зобов'язальні правовідно-сини належать до відносних правовідносин, у яких конкретній управомоченій особі (кредитору) протистоїть також конкретна зобов'я-зана особа - боржник. Отже, зобов'язальні правовідносини харак-теризуються чіткою персоніфікацією суб'єктного складу. Вони юридично пов'язують лише конкретних осіб. Є відмінності і в юридичному об'єкті зазначених правовідносин. Зобов'язальні право-відносини відрізняються від правовідносин власності і за сутністю відповідного суб'єктивного права.
Якщо сутністю суб'єктивного права у абсолютних правовідно-синах є право на власні дії, то у відносних правовідносинах - право на дії іншої особи (боржника).
Характеризуючи відносини майнового обігу, які регулюються нормами зобов'язального права, слід підкреслити, що вони охоплю-ють, перш за все, ринкові відносини, які виникають як при здійс-ненні підприємницької діяльності, так і при задоволенні фізичними особами власних потреб. Цим відносинам притаманна така ознака як багатоманітність, оскільки майновий оборот (товарообмін) може здійснюватися як шляхом відчуження особою свого майна у влас-ність іншій особі (наприклад, при купівлі-продажу), так і через передачу його іншій особі у тимчасове оплатне чи безоплатне користуван-ня (наприклад, при оренді або позичці).
Предметом такого обороту можуть бути не тільки речі, а й інші предмети, що мають товарну, хоча і не завжди матеріальну (уречев-лену) форму. Йдеться, зокрема, про результати послуг (наприклад, наданих при перевезенні або зберіганні речей), що споживаються за-мовником (у процесі вчинення виконавцем певної дії або здійснення певної діяльності, майнові права та певні нематеріальні блага (напри-клад, інформація). Оскільки норми зобов'язального права у цій час-тині мають своєю метою врегулювання відносин майнового обігу в їх непорушеному стані, дані зобов'язання є регулятивними. Значна більшість регулятивних зобов'язань виникає на підставі договорів, тобто є договірними зобов'язаннями. Однак деякі недоговірні зобо-в'язання, що виникають з односторонніх правомірних дій (односто-ронніх правочинів або юридичних вчинків), теж слід віднести до ре-гулятивних. Йдеться про зобов'язання з публічної обіцянки винаго-роди, вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення та рятування здоров'я і життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Певна група норм зобов'язального права спрямо-вана на усунення негативних наслідків, що виникають в результаті порушення однією особою суб'єктивних цивільних прав іншої. Ме-тою вказаних норм є охорона, у тому числі й захист суб'єктивних ци-вільних прав, а зобов'язання, що виникають при цьому, йменуються охоронними. До них належать зобов'язання з відшкодування шкоди, створення загрози життю, здоров'ю чи майну іншої особи, набуття або збереження майна без достатньої підстави.
Зобов'язальне право, як підгалузь цивільного права, складаєть-ся з низки правових інститутів, норми котрих спрямовані на закріп-лення положень, що стосуються як усіх зобов'язань, так і окремих їх видів. Враховуючи це, зобов'язальне право поділяється на загаль-ну та спеціальну частини.
Система зобов'язального права
Від класифікації зобов'язань як виду цивільних правовідносин слід відрізняти визначення системи зобов'язального права як підгалузі цивільного права.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Поняття зобов'язального права України та його система

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок