Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Дипломатичне право

Дипломатичне право

Назва:
Дипломатичне право
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,88 KB
Завантажень:
335
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Дипломатичне право
 


«Поняття і джерела дипломатичного права»
1. Поняття дипломатичного права.
Визначення поняття дипломатичного права варто розпочати з пізнання самої суті дефініції дипломатичного права та дипломатії, дипломатичної діяльності як понять, що є визначальними при формулюванні дефініції дипломатичного права. Отже щодо поняття «дипломатія» то у міжнародно-правовій літературі з цього приводу існу-ють різні визначення, які використовували впродовж ос-танніх півтора століть. У деяких випадках термін "дипло-матія" ототожнювали з міжнародним правом загалом або із зовнішньою політикою. Деякі автори розглядали диплома-тію як певний засіб застосування особистих здібностей дип-ломатів. Інші ж не вбачали різниці між дипломатією і нау-кою про зовнішні відносини. Така різноманітність визна-чень цього терміна дає змогу всебічно охопити його зміст.
Інколи слово "дипломатія" вживають на позначення зов-нішньої політики держави. Цілком слушним є зауваження одного з дипломатів про те, що цим словом користуються безпідставно, а тому його часто вживають для характери-стики дуже різних, інколи суперечливих, понять, які не ма-ють нічого спільного зі справжньою дипломатією.
У розмовній мові слово "дипломатія" вживають для ви-значення цілої низки понять, зокрема, для пояснення зов-нішньої політики, коли, наприклад, кажуть: "Українська дипломатія щодо Чорного моря була недостатньо твердою". В інших випадках йдеться про переговори, наприклад: "Це питання може бути розв'язане дипломатично". Крім цього, ним часто називають процедуру й апарат, за допомогою яких проводять переговори. Його також вживають для позначен-ня закордонної частини відомства закордонних справ. І на-решті, це слово нерідко розуміють як особливу здатність, що виявляється у спритності (у хорошому розумінні), у під-ступності, лукавстві (у поганому розумінні) під час ведення міжнародних переговорів.
На зміст поняття "дипломатія" впливають три значен-ня, які, будучи разом узятими, в основному розкривають усі найважливіші аспекти цього терміна.
У першому, основному, значенні "дипломатія" виступає як офіційна діяльність державних органів з компетенцією у сфері міжнародних відносин, що є головними дипломатич-ними представниками, які реалізують зовнішню функцію держави зі встановлення і підтримки міжнародних відно-син між державами, забезпечують охорону прав та інтересів держави, її юридичних і фізичних осіб за кордоном.
У другому значенні, "дипломатія" — це сукупність нау-ково обґрунтованих засобів і методів, а також мистецтво досягнення мети держави у сфері зовнішньої політики, вста-новлення і підтримання відносин між державами і, особли-во, ведення переговорів та укладання договорів.
У третьому значенні термін "дипломатія" охоплює певну категорію кваліфікованих осіб (дипломатична та кон-сульська служба), а також відповідний організаційний апа-рат (Міністерство закордонних справ, постійні і тимчасові (ad hoc) дипломатичні місії), які реалізують мету і завдан-ня зовнішньої політики держави та утворюють окрему дер-жавну службу, що є складовою частиною апарату органів центральної виконавчої влади.
Щодо поняття дипломатичної діяльності, то найзагальнішою дефініцією можемо назвати таке визначення: дипломатична діяльність — це форма здійснення зовнішніх функцій держави, яка визначає їх зміст, один з напрямів зовнішньої політики держави.
Необхідним регулятором діяльності держав у сфері зов-нішніх відносин виступає міжнародне право, яке функціо-нує як певна цілісна система норм. Але оскільки диплома-тична діяльність не є тотожною зовнішньополітичній діяль-ності, вона, відповідно, регулюється за допомогою норм дипломатичного права. За своїм призначенням ці норми виступають необхідним засобом встановлення, підтриман-ня та зміцнення політичних, економічних і культурних відносин між державами незалежно від їх державного і су-спільного ладу, існуючих відносин, що ґрунтуються на по-вазі суверенної рівності, невтручання у внутрішні справи та взаємній вигоді.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Дипломатичне право

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок