Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії)

Загрузка...

Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії)

Назва:
Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,92 KB
Завантажень:
150
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії)


Адміністративний процес являє собою системне утво-рення із складною і не до кінця дослідженою структурою. Первинним і основним компонентом його структури ви-ступає окремо взяте адміністративне провадження.
Кількість конкретних адміністративних проваджень надзвичайно велика, що зумовлено характером самого державного управління, яке охоплює всі сторони суспіль-ного життя, і різноманітністю управлінських відносин.
Внаслідок цього, повний перелік проваджень практич-но неможливий. Більш того, практика державно-управлін-ської діяльності викликає до життя нові їх види. Тільки за останні роки з'явилися провадження по одержанню гро-мадянами субсидій, по ліцензуванню діяльності підпри-ємств, оформленню спеціальних економічних зон, прива-тизації громадянами житла та інші. Кожне з них має спе-цифічні риси або ознаки. Ці ознаки зумовлені характером справи, що вирішується, правовим статусом суб'єктів, які беруть участь у процесі, особливостями правовідносин, що виникають, цілями, що ставляться, тощо.
Тому на нинішньому етапі розвитку адміністративно-правової науки найважливішою проблемою є класифікація адміністративних проваджень на види та підвиди за най-більш характерними і значущими для юридичної практики ознаками. Першочергове завдання такої класифікації по-лягає у тому, щоб визначити місце кожного адміністратив-ного провадження в адміністративному процесі і досліджу-вати його у рамках однопорядкових психологічних груп.
Найбільш доцільний з цього погляду такий розподіл прова-джень: нормотворчі; установчі; правозастосовчі.
Для нормотворчих проваджень найбільш характерними є провадження по виданню нормативних актів управління.
Для установчих проваджень найбільш характерними є адміністративні провадження по:
1) створенню, реорганізації і ліквідації організаційних структур у сфері державного управління;
2) комплектуванню організаційних структур у сфері державного управління персоналом.
Правозастосовчі провадження є найбільшою і найсклад-нішою в структурному відношенні групою адміністратив-них проваджень.
До них належать:
Провадження по застосуванню заходів примусу в державному управлінні:
а) дисциплінарне провадження;
б) провадження по справах про адміністративні право-порушення;
в) провадження по застосуванню заходів матеріального впливу.
2. Провадження по застосуванню заходів заохочення і стимулювання в державному управлінні:
а) провадження в справах про нагородження держав-ними нагородами, відзнаками Президента, грамотами тощо;
б) провадження в справах про присвоєння почесних та інших звань;
в) провадження в справах про преміювання;
г) провадження в справах про зняття стягнення тощо.
3. Провадження по реалізації громадянами своїх прав і обов'язків:
а) провадження по пропозиціях, скаргах, заявах гро-мадян;
б) провадження по одержанню громадянами дипломів, авторських свідоцтв, патентів і т. ін.;
в) провадження по виконанню громадянами військово-го обов'язку;
г) провадження по виконанню громадянами обов'язку мати паспорт;
д) провадження по одержанню громадянами житла;
е) провадження по реалізації громадянами права корис-туватися комунально-побутовими послугами тощо. 4. Провадження по реалізації юридичними особами своїх прав і обов'язків:
а) провадження по легалізації юридичних осіб;
б) провадження по виділенню юридичним особам кре-дитів;
в) провадження по оформленню і видачі юридичним особам ліцензії;
г) провадження по виділенню юридичним особам зе-мельних ділянок тощо.
5. Провадження по здійсненню контролю і нагляду (контрольно-наглядове провадження) та цілий ряд інших.
Будь-яке провадження по адміністративних справах складається з ряду окремих операцій: наприклад, складан-ня протоколу; прийом заяви; опитування свідків; вивчен-ня документів; прийняття рішення; винесення постанови;
оскарження дій посадових осіб; опублікування акта управ-ління тощо.
Уважне вивчення подібних операцій у різних видах ад-міністративних проваджень свідчить, принаймні, про чо-тири ознаки, які вони мають.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок