Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Конституційні гарантіїта правове регулюваннясвободи совісті в Україні

Конституційні гарантіїта правове регулюваннясвободи совісті в Україні

Назва:
Конституційні гарантіїта правове регулюваннясвободи совісті в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,49 KB
Завантажень:
350
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Конституційні гарантії
та правове регулювання
свободи совісті в Україні


Будучи формою суспільної свідомості, релігія тіс-но пов'язана з правом. Цей зв'язок існує як на рівні релігійних і правових нормативних систем, так і на рівні формування загальнодержавної волі та її закріп-лення в системі законодавства, що регулює діяльність церкви (релігійних організацій) в суспільстві. Така тема є предметом не тільки релігієзнавчого, а й юри-дичного аналізу. Вона набуває подальшої актуалізації за умов демократизації суспільно-політичного про-цесу в Україні, пов'язана з практичними питаннями установлення міжрелігійної злагоди, толерантних вза-ємин між сакральними і секулярними видами духов-ної культури, паритетності між релігійними і віль-нодумними ідеями. Тому пропонуються до розгляду такі питання:
1. Поняття свободи совісті як конституційно-пра-вової категорії.
2. Особливості українського закону про свободу совісті та релігійні організації.
Поняття свободи совісті як конституційно-правової категорії. В сучасному суспільствознавстві, релігієзнавчій і юридичній літературі досить актуаль-ною є проблема свободи совісті, яка має теоретичний і практичний аспекти. Зміст категорії "свобода со-вісті" — це право громадян сповідати будь-яку ре-лігію або не сповідати ніякої, відправляти релігійні культи або додержуватися гуманістичного світогляду. Свобода совісті є одним із конкретних проявів свободи людини в суспільстві. Вона виступає важли-вим світоглядним, етичним і правовим принципом. У цьому значенні свобода совісті е однією з загально-людських соціальних і духовних цінностей. За висло-вом Є. Трубецького (1863—1920 рр.), вона "є най-більш цінною з усіх свобод".
Її ядром слід вважати совість. Совість — це вираз моральної самосвідомості особи, її моральна само-оцінка. За цими критеріями совість характеризується й інтелектуальними та емоційно-психологічними мо-ментами. Індивідуалізований характер совісті полягає в тому, що вона охоплює індивідуалізовані, суб'єк-тизовані, включені до мотиваційної і емоційно-вольової структури особи вимоги щодо її поведінки з боку суспільства, класу, певної соціальної спільноти.
Совість виховується і формується суспільством передусім через вплив безпосереднього соціального середовища, в якому знаходиться індивід. Чинники соціуму формують людину як моральну істоту. Отже, відбувається первинна соціалізація особи, тобто лю-дина сприймає й засвоює соціальні норми, правила поведінки, необхідну інформацію для реалізації усіх життєвих потреб.
Разом з тим кожна людина, що володіє ознаками право- і дієздатності, є суб'єктом права, своїми діями може набувати статус фізичної чи юридичної особи. Тому індивід завжди перебуває в певних пра-вовідносинах з іншими членами суспільства (фізичними й юридичними особами). Між державою і гро-мадянином створюються змістовні відносини, юри-дичною стороною яких є правові відносини між ними. У демократичному суспільстві держава є офіційним представником інтересів громадянського суспільства, охороняє і забезпечує права громадян. Це її прямий І конституційний обов'язок. Держава через механізм примусового впливу, систему правовиховної роботи, організаційні заходи надає особі певного правового статусу, тобто виражає у законах те соціальне стано-вище, яке займає особа в громадянському суспільстві й державі, закріплює сукупність правових засобів, що забезпечують громадянам реалізацію їхніх прав і сво-бод.
Основний зміст правового статусу особи — це її права та правові гарантії, її обов'язки й відпові-дальність за їх виконання. Тому свобода совісті як соціальна цінність доповнюється її юридичною ха-рактеристикою. Свободу совісті необхідно розгля-дати і як правове явище, в контексті всіх інших прав і свобод, що входять до правового статусу особи.
Звідси випливає визначення свободи совісті у ширшому змісті — свобода переконань, тобто право людини обирати, відстоювати власні переконання і здійснювати їх. Однак за певних історичних часів принцип свободи совісті мав різні форми виразу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Конституційні гарантіїта правове регулюваннясвободи совісті в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок