Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Статути Кабінету Міністрів України

Статути Кабінету Міністрів України

Назва:
Статути Кабінету Міністрів України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,64 KB
Завантажень:
131
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
з курсу: Основи конституційного права України
на тему: Статути Кабінету Міністрів України.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України.
Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри. Прем'єр-міністр України при-значається Президентом України за згодою більше ніж поло-вини від конституційного складу Верховної Ради України. Пер-сональний склад Кабінету Міністрів України призначається Пре-зидентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів Ук-раїни, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України. Прем'єр-міністр України входить із поданням до Президента України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в межах коштів, перед-бачених Державним бюджетом України на утримання цих органів.
Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноважен-ня перед новообраним Президентом України. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Президентові України про свою відставку. Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. Прийняття Верховною Радою Ук-раїни резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Президентом Ук-раїни, за його дорученням продовжує виконувати свої повно-важення до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів. Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президентові України за-яву про відставку Кабінету Міністрів України за рішенням Пре-зидента України чи у зв'язку з прийняттям Верховної Радою України резолюції недовіри.
Стаття 116. Кабінет Міністрів України: 1) забезпечує дер-жавний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, вико-нання Конституції і законів України, актів Президента України;
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й занятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природо-користування; 4) розробляє і здійснює загальнодержавні про-грами економічного, науково-технічного, соціального і куль-турного розвитку України; 5) забезпечує рівні умови розвит-ку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами дер-жавної власності відповідно до закону; 6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконан-ня затвердженого Верховною Радою України Державного бюд-жету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання; 7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадсь-кого порядку, боротьби зі злочинністю; 8) організовує і за-безпечує здійснення зовшіньоекономічної діяльності України, митної справи; 9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади; 10) виконує Інші функції, визначені Конституцією та законами України, актами Прези-дента України.
Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'яз-ковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Статути Кабінету Міністрів України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок