Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Індивідуальні трудові спори

Індивідуальні трудові спори

Назва:
Індивідуальні трудові спори
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,75 KB
Завантажень:
418
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему:
Індивідуальні трудові спори


План
Поняття трудових спорів та їх класифікація
Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні
Комісія по трудових спорах як обов'язковий первинний орган по розгляду трудових спорів
Судовий порядок розгляду трудових спорів
Розгляд судом спорів про поновлення на роботі


1. Поняття трудових спорів та їх класифікація
Основна група спорів виникає з трудових правовідносин. Стороною, трудові права якої порушені, переважно виступає працівник, тому ці спори, як правило, носять позовний харак-тер, є спорами про право.
За ознакою підвідомчості можна виділити три види розгля-ду цих спорів:
1) в загальному порядку, який включає до себе послідовність розгляду спору в комісії по трудових спорах (КТС) і районному суді. Природно, що розгляд цих спорів може закінчуватись в комісії, якщо сторони не оскаржать її рішення і спір не буде перенесений до суду;
2) в судовому порядку, при якому розгляд трудового спору розпочинається безпосереднім зверненням до суду, минаючи КТС;
3) в особливому порядку, при якому певні категорії спорів або трудові спори певних категорій працівників вирішуються відповідно до спеціальних правил, визначених процесуальни-ми нормами.
Другу значну групу становлять колективні трудові спори, що виникають з організаційно-управлінських і соціально-еко-номічних відносин у сфері праці. Конфліктуючою стороною тут переважно виступає трудовий колектив одного або декіль-кох підприємств. Предметом такого спору можуть бути розбіж-ності як з приводу встановлення умов праці, так і в зв'язку із застосуванням чинного законодавства.
Індивідуальні спори про застосування норм трудового за-конодавства, колективних і трудових договорів прийнято нази-вати позовними спорами.
До спорів непозовного характеру відносяться розбіжності у зв'язку з встановленням умов праці. Вони можуть бути як інди-відуальними, так і колективними.
Класифікація трудових спорів має значення для визначен-ня їх підвідомчості — для кожної групи встановлені певний порядок розгляду і орган, уповноважений розглядати цей спір.
Причиною виникнення трудових спорів можуть бути по-милки однієї з сторін у спорі про наявність чи відсутність фак-тичних обставин, з якими закон пов'язує 'виникнення, зміну чи припинення певних правовідносин.
Це перша група причин виникнення трудових спорів. До другої групи слід віднести причини організаційно-пра-вового характеру, пов'язані з недоліками в нормотворчій діяль-ності. На цю причину вказують Основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки, затверджені Указом Президента України від 18 жовтня 1997 р. Відзначено, що за останні роки захист трудових прав громадян значно погіршився. В цілому це пов'язано із змінами соціально-економічних умов, невідповід-ністю чинних норм трудового законодавства новим соціальним і економічним відносинам, послабленням державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.
Регулювання соціально-трудових відносин у нових умовах, забезпечення захисту трудових прав громадян вимагають онов-лення трудового законодавства та прийняття нового Кодексу законів про працю України.
З метою забезпечення конституційних гарантій кожного гро-мадянина України на працю в безпечних і здорових умовах, а також виконання конституційного обов'язку держави щодо виз-начення, дотримання та захисту прав і свобод людини у сфері праці визнано за необхідне прийняти низку законів та інших нормативно-правових актів про працю та охорону праці, забез-печити відповідність національного законодавства нормам міжнародного права, ратифікувати найбільш важливі й акту-альні конвенції Міжнародної Організації Праці, а також вжити інші заходи щодо удосконалення правового регулювання тру-дових відносин.
Третю групу становлять причини організаційно-господарсь-кого характеру. Розрив економічних зв'язків, відсутність у дос-татній кількості власних енергоносіїв, наявність значної кількості підприємств оборонного комплексу, що потребують конверсії, призвели до спаду виробництва, вимушеної неповної зай-нятості та безробіття, руйнування соціальної інфраструктури.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Індивідуальні трудові спори

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок