Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Понятійний апарат, функції та джерела адміністративного права

Понятійний апарат, функції та джерела адміністративного права

Назва:
Понятійний апарат, функції та джерела адміністративного права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,46 KB
Завантажень:
416
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
РЕФЕРАТ
на тему:
Понятійний апарат, функції та джерела адміністративного права


Понятійний апарат адміністративного права
Як і в будь-якій галузі права, в адміністративному праві використо-вується система понять, або понятійний апарат.
Насамперед варто зупинитися на терміні «адміністративне право». Адміністративне право можна розуміти: а) як галузь права; б) як галузь за-конодавства; в) як галузь юридичної науки; г) як навчальну дисципліну.
Як галузь права адміністративне право — це система юридичних за-собів (норми, відносини, законодавство, методи, форми, компетенція суб'єктів, способи реалізації норм), які застосовуються для формування публічно-управлінських відносин, а також організації і забезпечення пуб-лічно-управлінської діяльності.
Як галузь законодавства адміністративне право найчастіше розгляда-ється як сукупність нормативно-правових актів, у яких знаходять зов-нішнє вираження адміністративно-правові норми.
Як галузь юридичної науки адміністративне право являє собою систе-му теоретичних положень, обґрунтувань і тлумачень, що отримані в ре-зультаті дослідження сутності та змісту (генетичних основ, соціального призначення, предмета, методу, функцій, норм, відносин, компетенції суб'єктів і т. ін.) адміністративно-правових категорій шляхом застосуван-ня наукових методів пізнання (порівняльно-правового, історико-правового, формально-логічного, соціологічного, статистичного, системно-фун-кціонального, логіко-семантичного та ін.).
Предметом науки адміністративного права є закономірності, особли-вості, колізії та проблеми у сфері публічного управління.
Як навчальна дисципліна адміністративне право — це система знань про адміністративно-правову галузь, науку і законодавство, що викладені в навчальних програмах, методичних матеріалах і навчальній літературі.
Основний понятійний апарат адміністративного права складається з науково-правових понять двох видів: понять, запозичених з інших право-вих сфер, та з власних понять.
Запозичені поняття поділяються на три види:
а) запозичені з теорії держави і права (право, джерела права, право-відносини, суб'єкти права, правопорушення, держава, державна влада, поділ влади та ін.);
б) запозичені з конституційного права як базової галузі права (кон-ституція, закон, статус громадянина, законодавча влада, місцеве самовря-дування та ін.);
в) запозичені з інших правових галузей, хоч таких і небагато (на-приклад, делікт, склад, профілактика).
Власні поняття створюються і використовуються всередині самого адміністративного права, наприклад, адміністративно-правові норми, ад-міністративно-правові правовідносини, адміністративно-деліктні відно-сини, адміністративний штраф, адміністративний арешт, громадське міс-
це, адміністративне затримання, адміністративна юрисдикція, адміністра-тивно-правовий режим, акт управління, адміністративно-деліктне право та ін.
Функції адміністративного права
Адміністративному праву притаманні такі функції:
1) право-виконавча є юридичною формою реалізації виконавчої влади;
правотворча — наділяє суб'єктів виконавчої влади повноваження-ми з адміністративної нормотворчості;
організаційна — визначається організаційним характером управ-лінської діяльності, що постійно «підтримується» нормами адміністра-тивного права.
правоохоронна — забезпечує додержання встановленого у сфері публічного управління правового режиму та захист законних інтересів і прав усіх учасників регульованих управлінських відносин.
Джерела адміністративного права
Під джерелом адміністративного права розуміють зовнішню форму вираження його норм.
Відомо, що за своїм змістом адміністративно-правова норма відрізня-ється від норм інших галузей права тим, що регулює відносини управлін-ського характеру.
Нормами адміністративного права визначаються межі відповідної по-ведінки органів виконавчої влади, їхніх службовців, громадян, а також громадських організацій (їхніх органів) у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності держави.
За допомогою адміністративно-правових норм органи управління, державні органи, громадяни, громадські організації наділяються певними повноваженнями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Понятійний апарат, функції та джерела адміністративного права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок