Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> реферат: Види зобов’язань в цивільному законодавстві

Види зобов’язань в цивільному законодавстві / сторінка 2

Назва:
Види зобов’язань в цивільному законодавстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,75 KB
Завантажень:
415
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
74 Зако-ну України "Про господарські товариства" прямо зазна-чає, що якщо при ліквідації повного товариства вияви-ться, що наявного майна товариства не вистачає для оплати всіх боргів, то за недостатню частину майна не-суть солідарну відповідальність учасники товариства всім своїм майном. Солідарну відповідальність несуть також особи, які спільно заподіяли шкоду.
Особа, яка за певних, визначених законом чи дого-вором, обставин виступила в ролі боржника і надала кредитору належне, набуває права регресу. Регресні зо-бов 'язання це зобов'язання, в силу яких одна особа, що з вини боржника сплатила певну грошову суму третій осо-бі (кредиторові), має право вимагати від боржника відш-кодування цієї-суми.
Регресні зобов'язання виникають як наслідок вико-нання іншого зобов'язання. Вони можуть виникнути не лише при солідарності боржників (боржник, який задо-вольнив вимогу кредитора, сам стає кредитором по від-ношенню до іншого боржника), а й у випадках наявності вини зобов'язаної особи і відсутності вини кредитора. Скажімо, якщо водій автопарку вчинить дорожньо-транспортну пригоду, то відповідальною особою перед потерпілим буде автопарк (як володілець джерела під-вищеної небезпеки), який, у випадку задоволення позо-ву потерпілого, має право звернутися з регресним позо-вом до бепосереднього винуватця аварії.
Поруч з дольовими (частковими) і солідарними зо-бов'язаннями законодавець називає і субсидіарні або до-даткові зобов'язання. Їх суть полягає в тому, що при не-виконанні чи неналежному виконанні боржником своїх зобов'язань відповідальність, за певних обставин, може бути покладена на додаткового боржника. Субсидіарні зобов'язання можуть виникати як на підставі закону (наприклад, при заподіянні шкоди неповнолітніми у віці від 15 до 18 років при відсутності у них майна чи заробі-тку достатнього для відшкодування шкоди, заподіяну шкоду відшкодовують їх батьки (усиновителі) або піклу-вальники, якщо вони не доведуть, що шкода сталася не з їх вини), так і в силу укладеного договору (наприклад, договір поруки).
Об'єкти зобов'язань - це те, на що спрямовані пра-ва та обов'язки суб'єктів, тобто це певні дії щодо ре-чей, грошей, послуг. Ці дії можуть полягати в: а) пе-редачі речі у власність чи в користування; б) виконан-ні певної роботи; в) сплаті грошей (відшкодування збитків) та ін.
Інколи говорять, що об'єктами зобов'язання є речі, гроші, послуги. Проте варто пам'ятати, що власне дії зобов'язаної особи є юридичним об'єктом зобов'язан-ня, і речі, гроші, послуги - це матеріальні об'єкти зо-бов'язання1.
Змістом зобов'язання є сукупність прав та обов'язків суб'єктів зобов'язання. Зобов'язальне право поруч із правом власності є однією з головних категорій майно-вого права. Більшість зобов'язань являють собою майно-ві відносини. Разом з тим деякі зобов'язання можуть бути і немайновими, наприклад, деякі зобов'язання, що виникають у галузі авторського права, коли автор ви-магає виправлення перекручень в своєму творі, коли автор виконує планову роботу, за яку не сплачується гонорар; коли виконується доручення немайнового характеру.
Залежно від особливостей змісту, специфіки об'єкта і підстав виникнення зобов'язання в цивільному праві розрізняють односторонні і взаємні види зобов'язань.
У тих випадках, коли одній стороні зобов'язання на-лежить право, а іншій - обов'язок, зобов'язання вважає-ться одностороннім. До односторонніх зобов'язань від-носять договори позики, дарування.
Якщо кожна із сторін набуває поруч з правами ще й певних обов'язків, то зобов'язання вважається взаємним (купівля-продаж).
В залежності від ступеня визначеності предмета зо-бов'язання, вони поділяються на однооб'єктні, альтер-нативні і факультативні. За однооб'єкгним зобов'язан-ням кредитор має право вимагати від боржника вико-нання певної визначеної дії. Так, за договором купівлі-продажу будинку продавець повинен передати покупцеві саме будинок, а не якусь іншу річ чи виконати інші дії.
Альтернативне зобов'язання - це зобов'язання, зміс-том якого є право вимоги і відповідний йому обов'язок здійснити одну з кількох дій на вибір.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Види зобов’язань в цивільному законодавстві

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок