Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> реферат на тему: Види зобов’язань в цивільному законодавстві

Види зобов’язань в цивільному законодавстві / сторінка 3

Назва:
Види зобов’язань в цивільному законодавстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,75 KB
Завантажень:
415
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Здійснення однієї із цих дій і складає виконання зобов'язання. Право ви-бору, якщо інше не випливає з закону чи тексту догово-ру, або із суті договору, - належить боржнику. Він ви-рішує, які саме дії має вчинити. В силу спеціальних вка-зівок закону право вибору може бути надане і кредитору. Так, Закон України "Про захист прав споживачів" на-дає покупцеві при покупці неякісного товару право ви-магати: заміни речі чи її ремонту, чи зменшення її купі-вельної ціни, чи розірвання договору.
На відміну від альтернативних, факультативні зо-бов'язання це такі зобов'язання, в силу яких боржник повинен виконати певну дію, але йому надається мож-ливість замість цієї дії виконати іншу. Наприклад, борж-ник повинен передати кредитору майно, але замість цього він може виконати певну роботу, якщо виконання першого стає неможливим, при цьому кредитор не має права вимагати вчинення іншої, ніж визначено, дії.
Зобов'язання, за яким боржник повинен виконати певну дію, а кредиторові належить право вимагати вчи-нення такої дії, називають зобов'язанням з позитивним змістом. Якщо ж кредитор має право вимагати від бор-жника, щоб той утримувався від вчинення певної дії, і той зобов'язаний її не вчиняти (наприклад, автор не по-винен передавати рукопис іншому видавництву), то такі зобов'язання мають назву зобов'язань з негативним зміс-том.
Цивільне законодавство розрізняє також головні і до-даткові (акцесорні) зобов'язання. Додатковим є зобов'я-зання, мета якого забезпечити виконання головного зо-бов'язання (так, угода про заставу забезпечує виконання основного договору-позики). Додаткові зобов'язання ті-сно пов'язані з головним і припинення головного зо-бов'язання відповідно припиняє і додаткове.
У більшості випадків особистість боржника чи кре-дитора не впливає на виникнення, зміну чи припинення цивільних правовідносин. Після смерті особи, яка є сто-роною за таким зобов'язанням, її права та обов'язки пе-реходять до спадкоємців. Але деякі зобов'язання на-стільки тісно пов'язані з особою боржника чи кредито-ра, що виконати їх в іншому суб'єктному складі немож-ливо. Такі зобов'язання називаються особистими зобов'я-заннями. Так, смерть автора припиняє дію видавничого договору про написання книги, оскільки спадкоємці ав-тора не набувають права на написання визначеного твору.
За підставами виникнення зобов'язання поділяються на договірні, позадоговірні та односторонньо-вольові. Дого-вірні зобов'язання виникають із укладених між сторона-ми договорів. Підставою виникнення позадоговірних зо-бов'язань є: заподіяння шкоди, рятування майна, безпід-ставне збагачення. Односторонньо-вольові зобов'язання виникають із односторонніх угод (довіреність, заповіт).
Дія зручності вивчення зобов'язання розбиваються на групи за певними економічними та юридичними оз-наками. Наприклад:
1) зобов'язання з сплатної реалізації майна (купів-ля-продаж, поставка, контрактація, міна, довічне ут-римання);
2) зобов'язання з сплатної передачі майна в користу-вання (майновий найом, найом житлового приміщення);
3) зобов'язання з безоплатної передачі майна у влас-ність або користування (дарування, позичка);
4) зобов'язання з виконання робіт (підряд, підряд на капітальне будівництво);
5) зобов'язання з надання послуг (доручення, комі-сія, схов, експедиція);
6) зобов'язання з перевезень (залізничних морських, річкових, повітряних, автомобільних, морським та річко-вим буксируванням);
7) зобов'язання з кредитних розрахунків (позика, банківське кредитування, розрахунковий та поточний рахунки, розрахункові правовідносини, чек, вексель);
8) зобов'язання з страхування (майнове та особисте страхування);
9) зобов'язання за спільною діяльністю (спільна дія-льність громадян, спільна діяльність організацій);
10) зобов'язання, що виникають з односторонніх правомірних дій (публічна обіцянка винагороди, ведення чужих справ без доручення);
11) охоронні зобов'язання (зобов'язання, які вини-кають внаслідок заподіяння шкоди, рятування майна, безпідставного придбання чи збереження майна).
Використана література:
Бірюков І.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Види зобов’язань в цивільному законодавстві

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок