Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Назва:
Закон України «Про авторське право і суміжні права»
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,30 KB
Завантажень:
221
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Закон України «Про авторське право і суміжні права»


В Україні створюється національна система охорони авторського права і суміж-них прав. Створюється не на порожньому місці. Історія захисту прав авторів на те-риторії України нараховує понад сто років. Пов'язана вона з активною суспіль-ною, добродійною діяльністю видатних діячів національної культури, передусім літератури, музичного мистецтва, театру.
У період існування колишнього Союзу РСР авторсько-правові організації України існували при творчих спілках: письменників, композиторів, художників і являли собою закриті «цехові структури». Після приєднання колишнього СРСР у 1973 році до Всесвітньої конвенції про авторське право згадані організації були ре-формовані. В Україні було створено Українське республіканське відділення Все-союзного агентства з авторських прав. Ця авторсько-правова організація здійсню-вала па території України як захист прав авторів, так і збір, розподіл і виплату ав-торської винагороди. Проіснувала вона до кінця 80-х років.
З утворенням України як самостійної держави і орієнтацією її на розвиток рин-кових відносин став відчуватися недостатній рівень охорони в Україні прав ав-торів і відсутність охорони прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. Виникла потреба у зміні чинного законодавства у сфері авторського права і приведення його у відповідність з міжнародним рівнем.
' Забезпечення дотримання авторського права і суміжних прав правовласни-кїв України і правовласників зарубіжних країн покладено на Державне агент-ство України з авторських І суміжних прав, створене відповідно до Указу Пре-зидента України від 6 березня 1992 року № 75 «Про невідкладні заходи щодо соціального захисту діячів літератури і мистецтва в умовах переходу до ринко-вих відносин».
Головним завданням Агентства є вдосконалення законодавства у сфері ав-торського права і суміжних прав, сприяння міжнародному науковому і культурно-му обміну, надання підтримки авторам, іншим правовласникам в управлінні їх майновими правами.
Насамперед необхідно було захистити права і законні інтереси широкого кола фахівців, які створюють об'єкти інтелектуальної власності — твори науки, літера-тури і мистецтва.
Чинне на той час в Україні законодавство, що регулювало охорону прав авторів, прийняте ще понад тридцять років тому Цивільним кодексом України (розділ IV «Авторське право»), а також окремими нормативними документами, хоч І відпо-відало в основному вимогам Всесвітньої конвенції про авторське право в редакції 1952 року, але мало істотні недоліки, зокрема недемократичні обмеження віднос-но публікації творів, авторської винагороди, термінів охорони, не відповідало сумасним міжнародним вимогам і, зрозуміло, не забезпечувало належного захисту прав авторів.
Необхідність докорінного перегляду законодавства про авторське право і су-міжні права диктувалася і економічними процесами, що відбуваються Із Україні, закріпленням ринкових відносин, розвитком техніки, впровадженням нових тех-нологій.
Ураховуючи повий виток розвитку міжнародних відносин, в який Україна всту-пала як незалежна держава, прийняття закону про авторське право і суміжні пра-ва було однією з незаперечних умов входження рівноправним партнером в світо-ву спільноту, в якій гідна оцінка і гарантована державою охорона результатів твор-чої прані є ознакою цивілізованості, солідності, надійності.
Прийнятий Верховною Радою України 23 грудня 1993 року і введений в дію з дня опублікування — 23 лютого 1994 року — Закон України «Про авторське право і су-міжні права» є узагальнюючим документом. Він побудований на сучасних міжна-родних нормах використання творів науки, літератури і мистецтва. Закон враховує сучасні тенденції в правовому регулюванні використання як традиційних, гак і но-вих видів інтелектуальної власності — наприклад, чих же комп'ютерних програм. Знято невиправдані обмеження прав авторів. До мінімуму зведені випадки бездо-говірного використання творів. Уперше передбачена охорона суміжних прав.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Закон України «Про авторське право і суміжні права»

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок