Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Верховний суд України

Верховний суд України

Назва:
Верховний суд України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,93 KB
Завантажень:
532
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Організація роботи Верховного Суду України
У системі судів загальної юрисдикції Верховий Суд України є най-вищим судовим органом. Він здійснює правосуддя та забезпечує одна-кове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції. До організації роботи Верховного Суду України включаються повно-важення Суду, його склад, та форми і методи діяльності.
Основні його повноваження: а) розглядати у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності про-цесуальним законом; б) переглядати в порядку повторної касації всі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційному порядку; в) у випадках, передбачених законом, розглядати інші спра-ви, пов'язані з винятковими обставинами; г) давати судам роз'яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; д) у разі необхідності має ви-значати не чинними роз'яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду, зазначені в Законі; е) давати висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; є) надавати за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я; ж) звертатися до Кон-ституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлу-мачення Конституції України та законів; з) вести та аналізувати судо-ву статистику, вивчати і узагальнювати судову практику, знайомитися в судах з практикою застосування законодавства; й) вирішувати пи-тання, що випливають з міжнародних договорів України, у межах своїх повноважень; і) представляти суди загальної юрисдикції у відносинах з судами інших держав; ї) здійснювати інші повноваження, передба-чені законом.
Склад Верховного Суду України формують посадові особи та орга-ни. Серед перших слід назвати Голову Верховного Суду, його за-ступників та суддів, натомість серед органів — судові палати і військо-ву колегію, президію і пленум, консультативно-дорадчу раду та інші структури.
Очолює Верховний Суд України його Голова, який: а) організовує діяльність Верховного Суду України; б) розподіляє обов'язки між за-ступниками Голови Верховного Суду України; в) організовує роботу Президії та скликає Пленум Верховного Суду України, вносить питання на їх розгляд і головує на їх засіданнях; г) може головувати в судо-вих засіданнях колегій суддів Верховного Суду України при розгляді будь-якої справи; д) погоджує відповідно до закону подання щодо утво-рення та ліквідації судів загальної юрисдикції; е) вносить подання про призначення та обрання, а також звільнення з посади суддів відповід-но до закону; є) вносить подання про призначення суддів на адмініст-ративні посади у випадках і порядку, передбачених законом; ж) вно-сить подання до відповідної кваліфікаційної комісії про надання вис-новку щодо можливості обрання або призначення суддів на посади; з) на підставі актів про обрання суддею Верховного Суду України або припинення повноважень судді видає відповідний наказ; й) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо кількості суддів у складі Президії Верховного Суду України та у складі судових палат Верховного Суду України; і) вносить пропозиції Президії Вер-ховного Суду України щодо персонального складу судових палат; ї) вносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про проведення кваліфікаційної атестації суддів відповідних судів; й) вносить Президенту України подання про затвердження переліку штатних посад військових суддів та відповідних цим посадам військо-вих звань, а також про присвоєння відповідно до закону військових звань військовим суддям; к) організовує фінансування та здійснює ке-рівництво організаційним забезпеченням діяльності Верховного Суду України, затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України; л) затверджує положення про структурні підрозділи Верховного Суду України; м) керує організацією роботи судових палат; здійснює керівництво роботою апарату Верховного Суду України, приймає на роботу та звільняє працівників апарату, присвоює їм ранги державного службовця в установленому законом порядку, за-стосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства; н) інформує Пленум та Президію Вер-ховного Суду України про діяльність Верховного Суду України; о) пред-ставляє Верховний Суд України та систему судів загальної юрисдикції у зносинах з іншими органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, а також з судовими органами інших дер-жав та міжнародними організаціями; п) здійснює інші передбачені за-коном повноваження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Верховний суд України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок