Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Заробітна плата

Заробітна плата

Назва:
Заробітна плата
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,26 KB
Завантажень:
334
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему:
Заробітна плата


План
Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання
Нормування праці
Тарифна система та її складові елементи
Системи оплати праці
Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами
Порядок виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку


І. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання
За загальним правилом, заробітна плата є винагородою в гро-шовому виразі, яку працівник одержує від підприємства чи фізич-ної особи, для яких виконує обумовлену трудовим договором ро-боту. Розмір цієї винагороди залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприєм-ства.
Заробітну плату прийнято поділяти на основну та додатко-ву. Основною визнається винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у виг-ляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робіт-ників та посадових окладів для службовців.
Додатковою заробітною платою є винагорода за працю по-над встановлені норми, трудові успіхи і винахідливість та особ-ливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
До інших заохочувальних та компенсаційних виплат нале-жать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компен-саційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передба-чені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Винагорода, яку одержують працівники за свою роботу, не повинна бути меншою певного рівня, який вважається мінімаль-ним. Такою мінімальною заробітною платою є законодавче вста-новлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може проводитись оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці чи обсяг робіт.
До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною га-рантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.
Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозра-хункових підприємств є частина доходу та інші кошти, одер-жані внаслідок їх господарської діяльності.
Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, — це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також ча-стина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел.
Об'єднання громадян оплачують працю найманих праців-ників з коштів, які формуються згідно з їх статутами.
Організація заробітної плати будується на принципах по-єднання правового регулювання, що здійснюється державними органами в централізованому порядку з галузевим, регіональним і локальним регулюванням безпосередньо на підприємствах. Правове регулювання оплати праці здійснюється на піставі законодавчих та інших нормативних актів; генеральної угоди на державному рівні; галузевих, регіональних угод; ко-лективних договорів; трудових договорів.
Суб'єктами організації оплати праці є органи державної влади та місцевого самоврядування; власники, об'єднання влас-ників або їх представницькі органи; професійні спілки, об'єднан-ня професійних спілок та їх представницькі органи; працівники
Держава здійснює регулювання праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету. Це регулювання про-водиться на підставі законодавчих та інших нормативних актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колектив-них договорів у межах бюджетних асигнувань та інших поза-бюджетних доходів.
Обсяги витрат на оплату праці працівників установ і орга-нізацій, що фінансуються з бюджету, затверджуються одночас-но з бюджетом.
Договірне регулювання оплати праці працівників під-приємств здійснюється на основі системи угод, що укладають-ся на державному (генеральна угода), галузевому (галузева уго-да), регіональному (регіональна угода) та виробничому (колек-тивний договір) рівнях відповідно до Закону України від 1 липня 1993 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Заробітна плата

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок