Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> реферат безкоштовно: Принципи кримінального процесу України

Принципи кримінального процесу України / сторінка 20

Назва:
Принципи кримінального процесу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,59 KB
Завантажень:
554
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Справедливість має на увазі відповідність між правами і обов'язками людини, діяннями та визнаннями, яка визначається крізь призму рівності і свободи.
Справедливість — один з найважливіших принципів правової держави як у законодавчій, так і в безпосередньо кримінально-процесуальній діяльності. У кримінальному процесі реалізація прин-ципу справедливості полягає в обов'язку правоохоронних органів установити об'єктивну істину у справі, забезпечити законні права та інтереси учасників процесу, правильно кваліфікувати дії обви-нуваченого, не допускаючи упередженого, необ'єктивного підходу до розв'язання справи, забезпечити учасникам процесу рівні мож-ливості в дослідженні доказів і захисті своїх прав, неухильно до-держуватись закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був підданий покаранню, що відповідає його діянню, і жоден невинний не був притягнутий до відповідальності.
Правосуддя — справедливий суд.
Суд зобов'язаний вжити заходів для всебічного дослідження об-ставин справи і винести законний, обґрунтований і справедливий вирок. Відповідно до ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права кожний має право при розгляді будь-якого зло-чину "на справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і неупередженим судом, утвореним на основі закону".
Справедливість означає відповідність вживаних, до підсудного заходів примусу і покарання тяжкості вчиненого ним злочину і його особистості. Вирок суду підлягає в силу ст. 367, 372 КПК України скасуванню, якщо призначене судом покарання "є явно несправедли-вим як внаслідок м'якості, так і суворості справедливості покарання.
У своїй сукупності всі принципи кримінального процесу утво-рюють струнку і гармонічну систему не суперечних одна одній ос-новних визначальних засад, в якій кожен принцип має своє зна-чення й органічно та нерозривно пов'язаний як зі всією системою, так і з усіма іншими принципами.


ВИСНОВОК.
ідсумовуючи вище зазначене, необхідно підкреслити, що принципи кримінального процесу повинні бути закріплені у чинному законодавстві у вигляді норм-приписів, що підтверджуються їх повною відповідністю всім вимогам, що висуваються до правових норм. У деяких випадках, коли цього не сталося, виникають прогалини у чинному законодавстві, і підведення теоретичної бази під ці факти навряд чи можна вважати доцільним. Єдиний шлях для усунення цих протиріч полягає, на наш погляд, у приведенні законодавства в повну відповідність з теоретичними положеннями про кримінально-процесуальні принципи.
Отже, принципи кримінального процесу слід визначити як основи створення та спрямованості всієї системи відповідної галузі права, що найбільш повно відображають зміст кримінально-процесуального законодавства, тісно пов’язані з державною політикою в сфері кримінального судочинства, є загальними для всіх стадій кримінального процесу та здійснюють охоронну і регулятивну дію щодо всіх кримінально-процесуальних норм.


ЛІТЕРАТУРА.
1.Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.,1980. – Т.3
2.Новий тлумачний словник української мови. – К.,1998 – Т.2. – С.95; Т.3.
3.Грошевой Ю. М. Проблеми загальної частини проекту Кримінально-про-цесуального кодексу України / Правова держава Україна: проблеми, перспек-тиви розвитку. - Харків, 1995.
4.Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. — М., 1968. — Т. 1.
5. Янович Ю. П. Уголовный процесс Украины. — Харьков, 1997.
6.Тыричев И. В. Уголовный процесс / Под ред. П. Лупинской. — М., 1995.
7. Тертышник В. М. Уголовный процесс. — Харьков, 1997.
8.Ульянова Л. Т. Уголовный процесс / Под ред. К. Ф. Гуценко. — М.. 1997.
9.Михеєнко М. Конституційні принципи кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 2(9).
10.Грошевой Ю. М., Марочкін І. Є. Органи судової влади в Україні. — К., 1997.
11.Советский уголовный процесс / Под ред. Н. С. Алексеева и В.3.Лукашевича. — Л., 1989.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Реферат на тему: Принципи кримінального процесу України

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок