Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Скачати безкоштовно: Принципи кримінального процесу України

Принципи кримінального процесу України / сторінка 21

Назва:
Принципи кримінального процесу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,59 KB
Завантажень:
554
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

12.Леоненко М. Правові питання визначення принципу національ-ної мови в кримінальному судочинстві // Право України. — 1999. — № 4.
13.Тертышник В. М. Уголовный процесс. — Харьков, 1999.
14. Монтескье Ш. О духе законов // Избранные произведения. — М., 1955. 15.Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України / Відп. ред. В. Ф. Бойко, В.Гончаренко..— К., 1997.
16.Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. — М., 1984.
17.Кобликов А. С. Право на защиту на предварительном следствии. М., 1961.
18.Стецовский Ю. И., Ларин А. М. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. — М., 1988.
19. Добровольская Т. Н. Защита судебная. — М., 1972. — Т. 9.
20. Юридический словарь / Под ред. П. И. Кудрявцева. — М., 1956. — Т. 1.
21. Давыдов П. М., Сидоров Д. В., Якимов П. П. Судопроизводство по новому УПК РСФСР. — Свердловск, 1962.
22. Цыпкин А. Л. Право на защиту в советском уголовном процессе. — Саратов, 1959.
23. Голунский С. А. О вероятности и достоверности в криминальном суде. — М„ 1937.
24. Общая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Права человека. Сборник международных документов. — М., 1998.
25. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Рати-фікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19 жовтня 1973 р. № 2148-08.
26. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Ратифікована Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 26 січня 1987 р. № 3484-11 // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1989. — № 13.
27. Потебенько М, Прокуратура України: проблеми сьогодення і майбутнього //Вісник прокуратури.— 1999. — № 1.
28. Быков В.М. Принципы уголовного процесса по Конституции РФ 1993 г. // Российская юстиция— 1994— № 8.
29. Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса. — М., 1971.
30. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства.— К., 1999.
31. Михеенко М.М, Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні.— К., 1999.
32. Савицкий В.М. Право на защиту й нормативнеє вьіражение презумпции не- виновности//Адвокатура й срвременность.— М.,1987.
33. Смірнов Ю. О. Конституційні гарантії прав і свобод людини в Україні // Кон-ституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності.— Дніпро-петровськ: Дніпропетровський юридичний інститут МВС України, 1999.
34. Строгович М. С. Презумпція невиновности й право обвиняемого на защи-ту—М, 1984.
35. Тертишник В. М. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя //Право України.— 2001.— № І.
36. Тертишник В. М. Кримінально- процесуальне право України,— К.: Юрінком Інтер, 1999.
37. Тертишник В. Концептуальна модель системи принципів кримінального про-цесу // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.— 2001.— № 4.
38. Тертышник В. М. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуально- му кодексу Украины.— К, 2001.
39. Тертишник В.М. Гарантії недоторканності сфери приватного життя людини //Вісник прокуратури.— 2001,— № 2.
40. Тертишник В.М. Концептуальна модель системи принципів кримінального процесу//Юридичний вісник України.— 2001.— № 5.
41. Хавронюк М.І. Коментар законодавства України про права та свободи лю-дини і громадянина.— К.: Парламент. вид-во, 1999.
42. Химичева Г.П. Принципы уголовного процесса.— М.,1994.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Реферат на тему: Принципи кримінального процесу України

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок