Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Скачати: Принципи кримінального процесу України

Принципи кримінального процесу України

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Принципи кримінального процесу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,59 KB
Завантажень:
554
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
ЗМІСТ.
1.
Вступ…………………………………………ст. 2
2. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства……………..ст.3
3. Характеристика окремих принципів кримінального процесу………………………………………….ст.12
3.1.Загальноправові (конституційні) принципи кримінального процесу України………………………………..ст.12
3.2. Спеціальні (міжгалузеві) принципи кримінального процесу України………………………………..ст.34
4. Висновок…………………………………ст.43
5. Література……………………………………ст.44


ВСТУП.
Неможливо збудувати будівлю, не маючи фундамен-ту та загального уявлення про неї. У кожному окремому явищі є елементи загального. Щоб зрозуміти це, не мож-на обмежитися вивченням лише окремих ознак, особли-востей і деталей. Треба вивчати в першу чергу те, що об'єднує і становить їх основу (лат. рrincipium— прин-цип, засада), оскільки окремі ознаки, риси, деталі не ви-никають і не існують ізольовано одне від одного. Це правило притаманне всім явищам, що існують у природі, у тому числі і праву.
За В. Далем, «принцип — наукова чи моральна засада, підвалина, правило, основа, від якої не відступають»[1;431].
Відповідно до тлумачного словника української мови «засада — це основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії ідеологічного напряму і т. ін.»[2;714].
Кримінальний процес України як діяльність органів дізнання, слідства, прокуратури і суду з порушення кримінальних справ, їх розслідування, судового розгляду регламентується нормами кримінально-процесуального права. Тому принципи кримінального процесу України як основоположні начала цієї діяльності також повинні бути закріплені в кримінально-процесуальних нормах найбільш загального характеру, бо інакше вони не регулюватимуть правову діяльність і відповідні правові відносини.


Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства.
Неможливо збудувати будівлю, не маючи фундамен-ту та загального уявлення про неї. У кожному окремому явищі є елементи загального. Щоб зрозуміти це, не мож-на обмежитися вивченням лише окремих ознак, особли-востей і деталей. Треба вивчати в першу чергу те, що об'єднує і становить їх основу (лат. рrincipium— прин-цип, засада), оскільки окремі ознаки, риси, деталі не ви-никають і не існують ізольовано одне від одного. Це правило притаманне всім явищам, що існують у природі, у тому числі і праву.
За В. Далем, «принцип — наукова чи моральна засада, підвалина, правило, основа, від якої не відступають»[1;431].
Відповідно до тлумачного словника української мови «засада — це основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії ідеологічного напряму і т. ін.»[2;714].
Однією з основних функцій, які здійснює держава є забезпечення законності і правопорядку. До неї нале-жать соціально-економічні перетворення, заходи полі-тичного характеру, виховно-профілактичні зусилля, за-стосування примусу щодо осіб, які порушують вимоги закону. В системі заходів такого роду одне із централь-них місць посідає діяльність з боротьби зі злочинністю. Закон чітко визначає державні органи, які реалізують конкретні форми діяльності з боротьби зі злочинністю. Це органи правосуддя, досудового слідства, дізнання, органи оперативно-розшукової діяльності, органи роз-відки і контррозвідки, виконання вироків та прокурор-ського нагляду. Всі ці органи мають реальну владу, і неважко передбачити, які негативні наслідки можуть настати, якщо вони діятимуть свавільно. Оскільки діяль-ність цих органів має підвищену суспільну небезпеку, для неї встановлено підказані міжнародним і національ-ним досвідом та закріплені в законі відповідні правила, процедура. Через те, що ця діяльність пов'язана із засто-суванням кримінального закону, її називають кримі-нальним процесом. Для побудови кримінального проце-су необхідні загальні підвалини, загальні ідеї. Щоб ви-значити, яким у тій чи іншій державі є кримінальний процес, яка політична і правова сутність діяльності ор-ганів слідства, прокуратури, адвокатури і суду, треба з'ясувати, які принципові положення, засади покладено в основу їхньої діяльності.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Реферат на тему: Принципи кримінального процесу України

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок