Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Структура і порядок складання експертного висновку

Структура і порядок складання експертного висновку

Назва:
Структура і порядок складання експертного висновку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,04 KB
Завантажень:
424
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Структура і порядок складання експертного висновку


План роботи


1.Структура експертного висновку.
Заключним етапом експертного дослідження є складання експертом-бухгалтером висновку. Оскільки проведення су-дово-бухгалтерської експертизи є процесуальною дією, то, безумовно, і висновок експерта повинен відповідати певним процесуальним вимогам як за змістом, так і за формою.
Порушення цих вимог спричиняє не лише призначення повторних експертиз, але й скасування відповідних рішень слідчих органів та судів вищими судовими інстанціями.
Експертний висновок повинен об'єктивно відображати відповідність проведеного дослідження даним бухгалтер-ського обліку, первинній документації. Неприпустимим є упереджене викладання встановлених фактів.
Висновок експерта-бухгалтера повинен бути повним і науково обґрунтованим. Повнота висновку передбачає все-бічне описання об'єкта дослідження, інформаційного забез-печення та методики дослідження. Наукова обґрунтованість висновку полягає у застосуванні експертом-бухгалте-ром у процесі дослідження загальнонаукових та часткових емпіричних прийомів та методів. Обґрунтованість виснов-ку підвищується використанням аналітичних розрахунків, прийомів економіко-математичного аналізу, статистичних групувань, таблиць та схем, а також висновків інших видів експертиз.
До важливих вимог процесуального характеру нале-жать також послідовність та конкретність висновків екс-пертизи. Розкриття питань повинно ґрунтуватися на пер-винних документах та даних бухгалтерських регістрів і не суперечити фактам господарської діяльності, відображе-ним у бухгалтерському обліку. Оскільки висновок екс-перта-бухгалтера є доказом, тому він повинен бути чіт-ким, конкретним, стислим і легко сприйматися слідчим та усіма учасниками судового процесу. Ні в якому разі не допускається можливість двозначного тлумачення рішень. Відповіді на питання обов'язково підкріпляються відпові-дними доказами.
Структура і зміст висновку експерта-бухгалтера повин-ні відповідати вимогам ст. 200 КПК України.
Висновок експертизи складається з трьох частин: вступної, дослідної та результативної.
У вступній частині висновку експертизи вказуються:
- назва експертизи, її номер, чи є вона додатковою, повторною, комісій-ною або комплексною;
- особа або орган, які призначили експертизу;
- дані про експерта (експертів): посада, прізвище, ім'я та по батькові, освіта, експертна спеціальність та стаж експертної роботи; науковий сту-пінь та вчене звання;
- дата надходження матеріалів до експертної установи і дата підписан-ня висновку експертизи;
- де і ким винесена постанова або ухвала про призначення експертизи;
- питання, які належить вирішити експертові;
найменування матеріалів, що надійшли на експертизу, спосіб достав-ки та вид упаковки досліджуваних об'єктів;
- клопотання експерта про подання додаткових матеріалів, наслідки їх розгляду;
- обставини справи, які мають значення для давання висновку, з обо-в'язковим зазначенням джерела їх отримання;
- відомості про осіб, які були присутні під час проведення досліджень (прізвище, ініціали, процесуальне положення);
- попередження експерта про кримінальну відповідальність за ст. 178 КК України за надання завідомо неправдивого висновку;
- довідково-нормативні документи та методична література, які вико-ристовувались експертом при вирішенні поставлених питань (з зазначен-ням бібліографічних даних).
Питання вказуються у формулюванні постанови (ухвали) про призна-чення експертизи. Якщо поставлено декілька питань, експерт має право згрупувати їх і викласти в послідовності, яка забезпечує найбільш до-цільний порядок дослідження. Якщо редакція питання в постанові (ухва-лі) не відповідає Науково-методичним рекомендаціям з питань підготов-ки і призначення судових експертиз у науково-дослідних судово-екс-пертних установах Міністерства юстиції України, але зміст завдання екс-пертові зрозумілий, то після наведення питання в редакції постанови (ухвали) про призначення експертизи він може дати відповідні роз'яс-нення і викласти питання в редакції, що відповідає згаданим Рекоменда-ціям.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Структура і порядок складання експертного висновку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок