Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Місце зобов'язання в праві України

Місце зобов'язання в праві України

Назва:
Місце зобов'язання в праві України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,98 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Місце зобов'язання в праві України


Зобов'язання є основним елементом ме-ханізму приватно-правового регулю-вання відносин, покликане забезпечу-вати пропорційність і стабільність відносин цивільного обороту за допомогою інструмен-тарію, відмінного від суміжних із зобов'язан-ням правових конструкцій.
Окремі аспекти проблеми місця зобов'я-зання в системі права були предметом дослі-дження М. Агаркова, О. Красавчикова, Є. Суха-нова, С. Братусь та ін.1. їх сучасне розумін-ня вимагає оновлення усталених підходів з урахуванням існуючих правових тенденцій і колізій.
Витребуваність наукових досліджень з достатньою мірою абстракції та конкрети-кою і широтою висновків не сприяє вирішен-ню існуючих проблем судової практики в контексті відмежування зобов'язання від суміжних правових понять.
Мета цієї статті полягає в дослідженні існуючих у доктрині підходів щодо відме-жування зобов'язання від суміжних право-вих і позаправових конструкцій.
Зобов'язання та абсолютні правовідносини (речові та виключні). Зобов'язання відрізня-ються від інших цивільних правовідносин -речових і виключних. Ці цивільні правовідно-сини оформлюють належність матеріальних і нематеріальних благ і за своєю юридичною природою є абсолютними, оскільки в них конкретним уповноваженим особам проти-стоїть невизначене коло осіб (усі треті особи), які повинні утримуватися від неправомірних посягань на чуже майно і не перешкоджати уповноваженим особам здійснювати їх права {обов'язок пасивного типа).
Зобов'язання є відносними правовідно-синами, оскільки характеризуються чітким суб'єктним складом. Тому зобов'язання юри-дичне пов'язує лише конкретну зобов'язану особу. Якщо, наприклад, боржник у пору-шення свого обов'язку провів виконання не-належній особі, то сам уповноважений зазви-
1Красавчиков О. А. Гражданские организациоішо-пра-довне отношения // Избранньїе труди: В 2 т. - М., 2005. -Т 1. — 492 с.; Братусь С. Н. Имущественние й организаци-:еньіе отношения й их правовеє регулирование в СССР// Попроси общсй теории советского права. - М., 1960.
чай не має права вимагати будь-чого від цієї третьої особи, оскільки зобов'язання не може створити обов'язку для тих, хто в ньому не брав участі. Але він зможе стягнути збитки із свого контрагента.
В абсолютних правовідносинах сутність суб'єктивного права зводиться до права на власну поведінку; у відносних правовідноси-нах вона стає правом вимоги конкретної по-ведінки від зобов'язаних осіб. Тому предмет зобов'язань - це цілком визначені дії з пере-дання майна, провадження робіт, надання послуг або утримання від конкретних дій (наприклад, не розголошувати ноу-хау то-що), а не загальний обов'язок не перешко-джати будь-кому у здійсненні його права, як в абсолютних правовідносинах.
Крім того, предметом речових право-відносин можуть бути лише речі, причому індивідуально-визначені, а предметом відно-син інтелектуальної власності є виражені в об'єктивній формі конкретні нематеріальні об'єкти; предметом зобов'язання є поведінка зобов'язаних осіб, пов'язана з переданням відповідних об'єктів цивільного обороту, з приводу яких не може виникнути речових чи виключних прав.
Разом із тим зобов'язання тісно пов'язані з речовими та виключними (абсолютними) правовідносинами. Останні закріплюють пе-редумови і результати товарообміну, тобто зобов'язальних правовідносин, що свідчить про їх взаємозв'язок, а іноді навіть про похід-ність зобов'язальних прав від речових і ви-ключних2.
Зобов'язання та організаційні відносини. Зобов'язання може бути спрямоване на впо-рядкування процесу з передання майнового блага, тобто на організацію відносин товаро-обороту. Змістом організаційного зобов'я-зання є, як правило, умови майбутнього пе-реходу майнових благ (наприклад, навігацій-ний договір, попередній договір і договір простого товариства).
Організаційні відносини перебувають у взаємозв'язку з іншими неорганізаційними майновими та особистими немайновими цивільними правовідносинами, що вияв-ляється в їх можливості виступати переду-
^СухановЕ. А. Понятие обязательства// Гражданское право: В 2 т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Місце зобов'язання в праві України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок