Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Співвідношення кримінально-процесуальної і оперативно-розшукової діяльності України

Співвідношення кримінально-процесуальної і оперативно-розшукової діяльності України

Назва:
Співвідношення кримінально-процесуальної і оперативно-розшукової діяльності України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,56 KB
Завантажень:
435
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Співвідношення кримінально-процесуальної
і оперативно-розшукової діяльності
органів внутрішніх справ України
Виходячи із загальних положень, визначених у ст. КПК України, завданнями державних органів і посадових осіб, що здійснюють кримінальне судочинство, є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь, швидке i повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування чинних нормативно-правових актів. Виконуючи ці завдання, співробітники слідчих підрозділів здійснюють процесуальні дії, більшість з яких є діями слідчими (огляди різних видів, допити, обшуки тощо). Крім того, слідчими можуть проводитися розшукові дії, які не є процесуальними. До них ряд авторів відносить усні розпитування, наведення довідок, використання допомоги громадськості, різноманітні пошукові дії на місцевості або у приміщенні, використання даних криміналістичних або оперативно-довідкових обліків Кузьминов О., Ягодинський В. Окремі доручення слідчих органів // Радянське право, 1979. № 7. С. ..
Органи дізнання як самостійно, так і за дорученням слідчого, вправі виконувати як два вже названих різновиди дій ? слідчі (та інші процесуальні) і розшукові (непроцесуальні), — так і оперативно-розшу-кові заходи. Таким чином, вся різноманітність дій, які можуть бути проведені слідчими й органами дізнання, об’єднується у дві великі групи, що характеризують кримінально-процесуальну й оперативно-розшукову діяльність.
Визначення кримінально-процесуальної діяльності одним з перших дав Р.Д. Рахунов. На його думку, це сукупність або система дій, здійснюваних учасниками (суб’єктами) кримінального процесу у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку і в силу наданих їм прав та покладених на них обов’язків Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. М.: Госюриздат, 1961. С. ..
Схожим є визначення М.С. Строговича. Він вважав, що змістом кримінально-процесуальної діяльності є сукупність вчинених у встановленому процесуальним законом порядку дій учасників кримінального процесу: суду, прокуратури й органів слідства та дізнання, обвинуваченого і його захисника, потерпілого і його представника Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. . М.: Наука, 1968. С. ..
Визначаючи згодом сутність цього поняття, П.С. Елькінд розглядала його як систему врегульованих нормами кримінально-проце-суального права дій відповідних суб’єктів з порушення, розслідування, розгляду і вирішення справ про злочини Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. Ленинград: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1976. С. ..
На думку М.М. Михеєнка, змістом кримінально-процесуальної діяльності є формування (збирання і закріплення), перевірка й оцінка доказів і їх процесуальних джерел, обґрунтування висновків з метою встановлення об'єктивної істини і прийняття на цій основі правильного, законного і справедливого рішення Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. К.: Вища школа, 1984. С. ..
Наведені положення мають багато спільних рис. Так, автори вказують на систему дій, які в обов’язковому порядку врегульовані КПК. Окрім того, в усіх визначеннях присутнє посилання на суб'єктів кримінального процесу, які мають державно-владні повноваження з проведення передбачених кримінально-процесуальним законодавством процесуальних дій, сутність яких у спеціальній літературі найбільш повно розкрив А.Я. Дубинський66 Див., наприклад: Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы. К.: "Наукова думка", 1984. С. 87-92..
Отже вважається, що здійснювати кримінально-процесуальну діяльність можуть як слідчі (ст. КПК), так і органи дізнання, вичерпний перелік яких дається у ст. КПК України. На початковому етапі розслідування органи дізнання можуть згідно з ч. та 2 ст. КПК проводити невідкладні слідчі дії без доручення слідчого.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Співвідношення кримінально-процесуальної і оперативно-розшукової діяльності України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок