Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Роль Кабінету Міністрів України у конституційно-право-вому механізмі здійснення зовнішньої політики

Загрузка...

Роль Кабінету Міністрів України у конституційно-право-вому механізмі здійснення зовнішньої політики

Назва:
Роль Кабінету Міністрів України у конституційно-право-вому механізмі здійснення зовнішньої політики
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,01 KB
Завантажень:
124
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Роль Кабінету Міністрів України у конституційно-право-вому механізмі здійснення зовнішньої політики


Україна за період після проголошення незал-ежності перетворилася на рівноправного суб'єкта міжнародного права. Відмовившись від ядерної зброї, Україна в складних геополітичних умовах здійснює відкриту зовнішню політику і розраховує зайняти гідне місце у світі.
Конституційне регулювання повноважень уряду засвідчує зростаючу тенденцію до розши-рення його функцій і поширенню впливу на всі сторони суспільного життя, у тому числі й на сферу зовнішньої політики. До того ж процес гло-балізації міжнародних відносин підсилює позиції уряду, оскільки різка інтенсифікація усіх сфер життя вимагає постійної та компетентної участі високопрофесійних фахівців, провідна роль яких відчувається на всіх стадіях зовнішньополітично-го процесу. Саме уряд, маючи високопрофесійний апарат, займається практичним здійсненням зов-нішньої політики шляхом підтримки відносин із зарубіжними країнами та міжнародними організа-ціями на дво- та багатосторонній основі[1, 184].
У конституційно-правовій науці українські вчені В.Авер'янов[2], Ф.Веніславський[3], Н.Ни-жник[4], В.Погорілко[5], В.Ріяка[6], О.Скакун[7], О.Фрицький[5], В.Шаповал[8] та інші відомі правоз-навці у своїх наукових працях досліджують правову природу та місце органів виконавчої гілки влади у державному механізмі. Втім питання щодо статусу та місця Кабінету Міністрів у конституційно-право-вому механізмі здійснення зовнішньої політики дер-жави практично залишається поза увагою правознав-ців і до теперішнього часу не було предметом спе-ціального наукового дослідження. У контексті цього у статті приділено увагу зазначеній проблематиці, а також сучасним проблемам взаємодії вищих держав-них органів влади щодо реалізації зовнішньополі-тичної стратегії держави. Вперше зроблено спробу обґрунтувати особливості діяльності Кабінету Міні-стрів України у зовнішньополітичній сфері за наяв-ності дуалізму здійснення виконавчої влади.
Правовий статус уряду в зарубіжних держа-вах визначається конституцією, а нерідко і спе-ціальним законодавством. Статус і місце уряду, так само як і шляхи його формування та повнова-ження, багато в чому залежать від існуючої в кра-їні форми державного правління, історичних, національних традицій та особливостей країни тощо[5]. Правовий статус Кабінету Міністрів України визначений Конституцією України (розд. VI) та Законом України "Про Кабінет Міні-стрів України" від 21 грудня 2006 p. № 514-V.
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади (ст. 113 Кон-ституції України), який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади (п. 9 ст. 116). Він, як зазначає О. Скакун, є своєрідним штабом з організації виконавчо-роз-порядчої діяльності всіх органів виконавчої влади, який очолює Прем'єр-міністр[7, 113].
Аналіз деяких конституцій зарубіжних дер-жав дає змогу стверджувати, що саме норми Основного Закону характеризують місце і роль уряду. Наприклад, у конституціях Словацької Рес-публіки (ст. 108) та Чехії (ст. 67), так само як і в Україні, уряд визнається вищим органом виконав-чої влади; у Австрії наголошується, що уряд здій-снює "вище керування справами Федерації, якщо воно не передано Федеральному президентові" (ст. 69)[9].
Варто констатувати і такий важливий факт, що уряд не завжди розглядається як вищий орган виконавчої влади, оскільки у деяких країнах такий рівень представлений главою держави. У ряді президентських республік (наприклад, у США, Бразилії, Мексиці й ін.) уряд як колегіаль-ний орган не існує, тому що виконавча влада нале-жить безпосередньо главі держави. Зокрема, у Конституції США (р. 1 ст. II), наприклад, наголо-шується, що "виконавча влада ввіряється Прези-дентові Сполучених Штатів Америки"[10, 240].
Так само, у ряді пострадянських конституцій пре-зидент є одночасно главою держави і главою виконавчої влади (Таджикистан (ст. 64), Туркме-нистан (ст. 54), Узбекистан (ст. 89)[11, 80, 237, 414]. Відповідно до конституцій Фінляндії (§ 3), Польщі (ст.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Роль Кабінету Міністрів України у конституційно-право-вому механізмі здійснення зовнішньої політики

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок