Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Скачати реферат на тему: Криміналістична версія

Загрузка...

Криміналістична версія / сторінка 10

Назва:
Криміналістична версія
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,54 KB
Завантажень:
374
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Якщо це порівняння засвідчить, що наслідки, які були логічно виведені аналі-зом змісту версії, насправді не існують, то це означає, що висунута версія не відповідає об'єктивній істині і має бути відкинута.
Зі структури версії як логічної моделі розслідуваного злочину в цілому чи його окремих епізодів випливає, які елементи цієї моделі є в наявності, а які відсутні й потребують додаткового пошуку та пе-ревірки для того, щоб модель стала повною. Виявлення під час пере-вірки версії нових фактів, невідомих до її висунення, підвищує сту-пінь її надійності. Спроможність версії не тільки пояснювати раніше відомі факти, а и виявляти нові — важлива умова можливості пере-вірки висунутого припущення, свідчення великого пізнавального значення криміналістичних версій.
Логічний процес побудови версій є єдиним для всіх її різновидів (слідчої, судової, експертної, загальної, окремої). Версія не може бути продуктом необґрунтованих і надуманих здогадок і припущень.
В основу версії мають бути покладені фактичні дані, які поділя-ються на дві основні групи.
1. Дані, отримані з різних джерел, які стосуються кримінальної справи. Вони можуть міститись у судових доказах, матеріалах оперативно-розшукової діяльності, актах відомчих перевірок, заявах і по-відомленнях громадян, повідомленнях засобів масової інформації та в інших джерелах. Для побудови версій на основі даних цієї групи за-стосовують переважно такі логічні прийоми та форми мислення, як аналіз і синтез, безпосередні та опосередковані (здебільшого індук-тивні) умовиводи [3,c.7].
2. Дані, які є результатом наукових узагальнень і безпосередньо не стосуються кримінальної справи. Це дані природничих, технічних та інших наук (криміналістики, судової медицини, фізики, хімії), а та-кож отримані з життєвого та професійного досвіду слідчого, узагаль-нень слідчої, судової та експертної практики. Зокрема, велике значен-ня під час висунення версій мають результати кримінологічного ана-лізу і видова криміналістична характеристика злочину.
Висунення версій — процес, що охоплює всі сумнівні та невідомі обставини розслідуваного злочину. Якщо будь-які обставини слідчо-му поки що невідомі або сумнівні чи є дані про їх суперечливість, не-обхідно щодо кожної з цих обставин висунути всі можливі на цей мо-мент розслідування обґрунтовані версії.
Процес розкриття злочинів з використанням гіпотетичного мето-ду пізнання передбачає оцінювання розслідуваної події в цілому та висунення загальних версій, кожна з яких потім деталізується, по-діляється на низку версій за окремими обставинами, що охоплюють-ся загальною версією. Наприклад, у разі виявлення трупа людини з ознаками насильницької смерті розумова діяльність слідчого роз-починається із загальної оцінки отриманої інформації та висунення таких можливих загальних версій:*
вчинено вбивство;*
стався нещасний випадок;*
вчинено самогубство.
Кожна з цих трьох загальних версій передбачає висунення та пе-ревірку окремих версій. Так, припущення про вбивство породжує версії про час, місце, мотив і мету вбивства, його виконавця та співвиконавців, знаряддя вбивства, інші обставини злочину.
Обсяг окремої слідчої версії може бути різним: версія може стосу-ватися будь-якої обставини, що перевіряється, події чи охоплювати дві та більше взаємопов'язані обставини. Іноді в одній окремій слід-чій версії об'єднуються кілька припущень щодо різних обставин зло-чину (наприклад, про суб'єкт, мотив, час, місце та спосіб). Аналіз і перевірка таких "збільшених", великих за обсягом версій ускладнені і їх можуть здійснити тільки досвідчені, висококваліфіковані слідчі. Під час розслідування багатоепізодних, складних злочинів бажано, щоб окремі версії охоплювали якусь одну обставину. При цьому збільшується кількість версій, але спрощуються їх аналіз і перевірка.
Важко передбачити всі наслідки висунутого припущення. Ступінь надійності версії тим вищий, чим більше наслідків виводиться з версії і підтверджується під час перевірки. Наслідки, що випливають з ви-сунутої версії, мають бути максимально деталізовані для того, щоб полегшити їх порівняння з фактами реальної дійсності [4,c.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Криміналістична версія

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок