Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> реферат на тему: Криміналістична версія

Загрузка...

Криміналістична версія / сторінка 3

Назва:
Криміналістична версія
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,54 KB
Завантажень:
374
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

На процес розробки версії як логічного ме-тоду пізнання впливають дві обставини :
по-треба слідчого у встановленні та наступному поясненні невідомих фактів,
наявність не-обхідних для цього фактичних даних — інфор-маційного базису.
Версії, що виникають у процесі дізнання та попереднього слідст-ва, називаються слідчими, а ті, що формуються на стадії судового роз-гляду, судовими. Версії, які висуваються під час оперативно-розшукової діяльності, називаються оперативно-розшуковими. В експертній практиці використовують так звані експертні версії.
Як загальну форму розвитку людського знання гіпотезу (версію) широко застосовують у плануванні розслідування, пізнанні обставин кожного вчиненого злочину. У цьому пізнавальному процесі версії відіграють роль вірогідних інформаційно-логічних моделей роз-слідуваних діянь і поділяються на два види:*
загальні — припущення, які охоплюють злочин, що розкрива-ється, у цілому;*
окремі, які пояснюють певні обставини злочину.
У літературі зустрічаються також поняття версії робочої (припущення стосовно дрібних і другорядних обставин злочину) та розшукової (припущення про місцезнаходження розшукуваного злочинця чи предметів, речей), які належать до різновидів окремої версії [8,c.110].
Слідчі, судові, експертні та оперативно-розшукові версії мають єдину логічну природу. Деякі їх особливості й відмінності визнача-ються характером судової, слідчої, експертної й оперативно-розшукової діяльності та функціональними відмінностями її суб’єктів — слідчого, судді, експерта, оперу повно важеного Крім зазначених у криміналістиці розрізняють ще типові версії, характерні для типових ситуацій, що виникають у процесі розкрит-тя злочинів. Наприклад під час розслідування справи за фактом пожежі, коли її причину не встановлено, типовими слідчими версія-ми можуть бути такі:*
пожежа сталася внаслідок злочинного порушення правил про-типожежної безпеки;*
пожежа сталася через вплив природних факторів, наприклад унаслідок дії блискавки, відсутності чи несправності захисних засобів;*
пожежа сталася випадково через самозаймання, яке неможливо було передбачити;*
пожежа сталася внаслідок підпалу.
Здійснюючи розслідування по конкретній кримінальній спра-ві, слідчий висуває не типові, а конкретні версії, які ґрунтуються на матеріалах справи, але з урахуванням типових версій.
Типові версії можуть бути загальними й окремими. Наведені ра-ніше версії про причини пожежі є загальними. Типовими окремими вважаються версії щодо особи, винної в підпалі (особа, яка працює на цьому об'єкті; стороння особа).
Зазначені різновиди версій і теоретичні положення, що стосують-ся їх змісту, класифікації, стадій розвитку, а також умов достовір-ності, становлять учення про криміналістичні версії.
Розділ 2
Наука про криміналістичні версії
Версія — обґрунтоване припущення про наявність і обставини розслідуваної події, про дії конкретних осіб і наявність у цих діях складу визначеного злочину надаючи версії статусу методу пізнання, можна говорити про те, що основним її при-значенням є упорядкування і систематизація наявної інформації з метою пояснення фак-тів. Версія — це готове, хоч і неповне, недостовірне, ймовірне, знання про об'єкт, що досліджується (обставини, які підлягають дока-зуванню), інструмент подальшого досліджен-ня, в результаті якого досягається достовірне, істинне знання. Вона забезпечує всебічний пошук, виявлення фактичних даних (доказів), сприяє ґрунтовній перевірці та правильній оцінці останніх.
Здійснювана при розслідуванні перевірка логічно виведених з висунутих припущень наслідків (фактів, явищ, закономірностей) спрямована на те, щоб виявити, чи існують вони насправді.
Засоби та методи перевірки криміналістичних версій різноманітні і відрізняються від тих, які застосовують для перевірки гіпотез у науковому пізнанні закономірностей природи та суспільства. Ці відмінності пояснюються передусім тим, що засоби й методи перевірки криміналістичних версій призначені для практичного пізнання конкретного соціального явища — злочину — і спрямовані на вирішення питання про винність або невинність конкретного суб'єкта.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Криміналістична версія

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок