Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Державна виконавча служба в Україні –як нова інституція юстиції

Загрузка...

Державна виконавча служба в Україні –як нова інституція юстиції

Назва:
Державна виконавча служба в Україні –як нова інституція юстиції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,02 KB
Завантажень:
238
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Державна виконавча служба в Україні –
як нова інституція юстиції”


1. Структура та повноваження
державної виконавчої служби в Україні
До системи органів Міністерства юстиції входить дер-жавна виконавча служба, завданням якої є своєчасне, пов-не і неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України. Вона утворе-на і функціонує згідно із Законом України від 24 березня 1998 р. "Про державну виконавчу службу".
Органами державної виконавчої служби є:
Департамент державної виконавчої служби Міністер-ства юстиції України; відділи державної виконавчої служби Головного управ-ління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастополь-ського міських управлінь юстиції;
районні, міські (міст обласного значення), районні у містах відділи державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.
Виконання рішень покладається на державних вико-навців районних, міських (міст обласного значення), ра-йонних у містах відділів державної виконавчої служби. Державними виконавцями є начальник, заступник началь-ника, старший державний виконавець, державний викона-вець районного, міського (міста обласного значення), ра-йонного у місті відділу державної виконавчої служби. Він здійснює примусове виконання рішень у порядку, перед-баченому законом.
Компетенція органів юстиції щодо організації діяль-ності державної виконавчої служби полягає в тому, що Мі-ністерство юстиції України через Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України здійснює добір кадрів, методичне керівництво діяльністю державних виконавців, підвищення їх професійного рівня, фінансове і матеріально-технічне забезпечення органів державної виконавчої служби, розглядає скарги на дії державних виконавців.
Головне управління юстиції Міністерства юстиції Ук-раїни в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі організують вико-нання законів і здійснюють керівництво відділами держав-ної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, районними, міськими (міст обласного значення), районними у містах відділами державної вико-навчої служби, координують і контролюють їх діяльність;
організують професійну підготовку і атестацію державних виконавців; розглядають скарги на дії державних виконав-ців; заохочують за успіхи в роботі і накладають стягнення за порушення трудової дисципліни; здійснюють матеріаль-но-технічне забезпечення державної виконавчої служби.
Державні виконавці є державними службовцями, їм ви-даються службові посвідчення єдиного зразка, який за-тверджується Міністром юстиції України. Під час ви-конання службових обов'язків державний виконавець зобов'язаний носити формений одяг, зразок якого затвер-джується Кабінетом Міністрів України.
Державним виконавцем може бути громадянин Украї-ни, який має юридичну освіту, здатний за своїми особис-тими і діловими якостями виконувати покладені на нього обов'язки. Начальником районного, міського (міста об-ласного значення), районного у місті відділу державної ви-конавчої служби призначається громадянин України з ви-щою юридичною освітою і зі стажем юридичної роботи не менше трьох років. Не можуть бути призначеними на по-саду державного виконавця особи, відносно яких існують обмеження, передбачені Законом України "Про державну службу".
Державні виконавці призначаються на посаду, звільня-ються з посади начальниками районних, міських (міст об-ласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.
Начальники районних, міських (міст обласного значен-ня), районних у містах відділів державної виконавчої служ-би призначаються на посаду та звільняються з посади на-чальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юсти-ції за поданням начальників відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Державна виконавча служба в Україні –як нова інституція юстиції

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок