Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> реферат: Принципи виборчого права в Україні

Принципи виборчого права в Україні / сторінка 2

Назва:
Принципи виборчого права в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,55 KB
Завантажень:
81
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 

Принцип неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування вживається та обумовлює існування такого інституту виборчого права, як увільнення кандидата від виробничих або службо-вих обов'язків із збереженням середньої заробітної платні за місцем роботи: кандидати під час виборчої кампанії не можуть бути звільнені з роботи, а також переведені на іншу роботу або посаду без їхньої зго-ди, притягнені до кримінальної відповідальності, заарештовані або піддані заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку без згоди відповідних державних органів.
До того ж особи, які насильством, обманом, по-грозами чи в інший спосіб перешкоджають вільному здійсненню громадянином України права обирати та бути обраним, вести передвиборну агітацію, публіч-но закликають або агітують за бойкотування вибо-рів, а також члени виборчих комісій, службові особи державних і громадських органів, які вчинили під-робку виборчих документів, неправильний підраху-нок голосів, порушили таємницю голосування або допустили інше порушення виборчого законодав-ства, несуть відповідальність, передбачену цим зако-нодавством. До певної відповідальності притягують-ся також особи, які опублікували або в інший спосіб розповсюдили явно неправдиві відомості про кан-дидата.
І, нарешті, принцип свободи агітації передбачає, що всі громадяни України, їхні об'єднання, трудові колективи, довірені особи кандидатів мають право вільно та безперешкодно обговорювати програми кандидатів, їхні якості, а також платформи і програ-ми тих партій, блоків, зборів, що їх висунули. При цьому дозволяється вести агітацію як за, так і проти кандидата в усіх засобах масової інформації.
Своєю чергою, кандидати також мають право на зустрічі з виборцями — як безпосередньо, так і через довірених осіб. Кандидати можуть здійснювати пе-редвиборчу агітацію в будь-яких формах та будь-якими засобами.
3. Закон України "Про вибори народних депутатів України" складається з 11 розділів (53 статті). Це розділи: 1. Загальні положення. 2. Організація вибо-рів. 3. Списки виборців. 4. Висування і реєстрація кандидатів у депутати. 5. Передвиборна агітація.
6. Фінансування виборчої кампанії. 7. Голосування. 8. Підрахунок голосів і визначення результатів ви-борів. 9. Повторне голосування, повторні вибори, порядок заміни народних депутатів, позачергові ви-бори. 10. Заключні положення. 11. Прикінцеві по-ложення.
Окрім уже розглянутих принципів виборчого пра-ва, цей Закон регламентує, що вибори народних де-путатів України можуть бути черговими, позачерго-вими (достроковими), повторними, а також замість депутатів, які вибули, і що вони здійснюються за змішаною мажоритарно-пропорційною системою.
Усього обирається 450 депутатів; із них 225 — в одномандатних виборчих округах на основі віднос-ної більшості, а 225 — за списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на основі пропорційного представ-ництва.
Оголошення про початок виборчої кампанії здійс-нює Центральна виборча комісія. Чергові вибори відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України; позачер-гові — призначаються Президентом України і прово-дяться в межах 60 днів од дня опублікування рішен-ня про дострокове припинення повноважень Вер-ховної Ради України. Рішення про проведення повторних виборів, а також виборів замість депу-татів, які вибули, виносить Центральна виборча комісія у випадках і в порядку, передбаченому цим Законом.
Далі утворюються одно- та багатомандатні вибор-чі округи. Територія останніх поділяється на вибор-чі дільниці.
Вибори організовують і проводять: Центральна виборча комісія; окружні виборчі комісії; дільничні виборчі комісії. Центральна виборча комісія є по-стійно діючим державним органом. Вона визнається юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України. До складу Центральної виборчої комісії входять 15 членів, призначуваних Верховною Радою України за поданням Президента України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Принципи виборчого права в Україні

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок