Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Типологія держави

Типологія держави

Назва:
Типологія держави
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,08 KB
Завантажень:
429
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
„Типологія держави”


План
Поняття типології держави.
Характеристика типології.
Відмінності між типами держав.
Використана література


Типологія — це теорія про типи тих чи інших явищ. Коли ми говоримо про типологію держав, то це значить, що йдеться про «поділ» усіх держав, що існували у минулому і існують натепер, на групи, класи — типи. Поділ держав на типи покликаний до-помогти з'ясувати, чиї інтереси виражали і обслуговували дер-жави, об'єднані в даний тип.
Тип держави — сукупність держав, що мають схожі загальні риси, які проявляються в єдності закономірностей і тенденцій розвитку, грунтуванні на однакових економічних (виробничих) відносинах, на однаковому поєднанні загальносоціального і вузькогрупового (класового) аспектів їх сутності, аналогічному рівні культурно-духовного розвитку.
Тип держави характеризується:*
елітою (класом, соціальною групою), що перебуває при владі;*
системою виробничих відносин і форм власності, на яких ця влада грунтується;*
системою методів і засобів, які застосовує ця влада для за-хисту виробничих відносин і форм власності;*
реальним (а не декларованим) загальносоціальним змістом політики держави, її справжньою роллю у суспільстві;*
рівнем культурно-духовного розвитку населення держави в цілому і особи зокрема.
Є два підходи до типології держав:
формаційний | цивілізаційний
Формаційний підхід заснований на марксистському вченні про зміну суспільно-економічних формацій (їх базис — тип вироб-ничих відносин), кожній із яких відповідає свій історичний тип держав. Рабовласницькій суспільно-економічній формації від-повідає рабовласницький тип держави, феодальній — феодаль-ний, буржуазній — буржуазний. Формація — це історичний тип суспільства, що грунтується на певному способі виробництва. Перехід від однієї суспільно-економічної формації до іншої від-бувається внаслідок зміни таких, що віджили, типів виробничих відносин і заміни їх новим економічним ладом.
Поняття історичного типу держави пов'язується з установ-ленням закономірної залежності класової сутності держави від економічних відносин, що домінують у суспільстві на певному етапі його розвитку. Історичний тип відповідно до марксист-сько-ленінської теорії відбиває єдність класової сутності всіх дер-жав, що мають загальну економічну основу, обумовлену пану-ванням даного типу власності на засоби виробництва.
При такому підході держава набуває суто класової визначе-ності, виступаючи як диктатура економічно пануючого класу. Називаючи три основні типи експлуататорських держав (рабо-власницький, феодальний, буржуазний), К. Маркс, Ф. Енгельс, B.I. Ленін виділяли й останній (неексплуататорський) історич-ний тип — соціалістичну державу, яка у найближчій історичній перспективі повинна перерости в громадське комуністичне са-моврядування. Соціалістична держава фактично розглядалася як антикапіталістична, що було хибною теоретичною основою для ототожнення прогресивних (цивілізованих) і регресивних (примітивних) моделей соціалізму, а також некоректних тракту-вань сутності комуністичної формації.
Класово-формаційний підхід до типології держав був єди-ним у нашій науковій і навчальній літературі до 90-х років XX ст.
Інший підхід — цивілізаційний — покладає в основу типової класифікації держав поняття «цивілізація», її рівень, досягну-тий тими чи іншими народами. Прихильники цивілізаційного підходу (Еллінек, Кельзен, Коркунов, Крюгер, Гелбрейт, Тойнбі) відкидають формаційний підхід як одномірний і співвідно-сять державу насамперед із духовно-моральними і культурними чинниками суспільного розвитку. Англійський історик А.Тойнбі розуміє під «цивілізацією» відносно замкнений і локальний стан суспільства, яке відрізняється спільністю культурних, економіч-них, географічних, релігійних, психологічних та інших ознак. Кожна цивілізація (А.Тойнбі нараховує 21 цивілізацію) надає стійкої спільності усім державам, що живуть в її межах.
Виходячи із ступеня духовності народу, культури, ідеології, національного характеру, менталітету, географічного середови-ща та інших чинників, прихильники цивілізаційного підходу поді-ляють цивілізації на:*
первинні;*
вторинні.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Типологія держави

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок