Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Матеріальна відповідальність за трудовим правом

Матеріальна відповідальність за трудовим правом

Назва:
Матеріальна відповідальність за трудовим правом
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,14 KB
Завантажень:
306
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему:
Матеріальна відповідальність за трудовим правом


План
Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом
Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність робітників і службовців
Повна матеріальна відповідальність
Підвищена матеріальна відповідальність
Порядок визначення розміру шкоди
Порядок відшкодування шкоди
Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам


1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом
Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шко-ду, заподіяну майну підприємства, визначена ст. ст. 130-138 КЗпП та деякими підзаконними актами. Встановлена цими ак-тами відповідальність є важливим засобом виховного впливу на робітників і службовців щодо дисциплінованого ставлення до майна підприємства, поважного додержання існуючого пра-вопорядку, забезпечення матеріальних інтересів конкретних підприємств, трудових колективів і суспільства в цілому. При сприянні відповідальності досягається мета попередження пра-вопорушення в галузі охорони власності підприємства.
В той же час матеріальна відповідальність не становить ча-стини дисциплінарної відповідальності, тому притягнення
працівника до матеріальної відповідальності не виключає можли-вості накладення на нього дисциплінарного стягнення.
Матеріальна відповідальність як важливий інститут трудового права покликана забезпечити відповідність поведінки людей нормам, прийнятим державою. Ця відповідаль-ність, на відміну від дисциплінарної, є двосторонньою, оскіль-ки відповідальність несе не тільки працівник перед власником або уповноваженим ним органом, а й власник перед працівни-ком за заподіяння шкоди його майну або здоров'ю.
Тому матеріальною відповідальністю за трудовим правом є вста-новлений законом обов'язок сторони трудового договору відшко-довувати збитки, заподіяні іншій стороні протиправними і виновними діями.
2. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності виз-начені ст. 130 КЗпП. На відміну від цивільного права, що та-кож визначає умови майнової відповідальності, трудове право виділяє з цих умов підставу матеріальної відповідальності — пряму дійсну шкоду. Лише тільки за наявності цієї підстави — шкоди — можна ставити питання про те, чи може працівник бути притягнутий до відповідальності, чи є умови цієї відпові-дальності.
Пленум Верховного Суду України в постанові від 29 грудня 1992 р. № 14 «Про судову практику в справах про відшкодуван-ня шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» роз'яснив, що під прямою дійсною шкодою слід розуміти втрату, погіршення або зниження цінності маица, необхідність для підприємства провести витрати на віднов-лення, придбання майна чи інших цінностей або провести зайві, тобто викликані внаслідок порушення працівником трудових обов'язків, грошові виплати.
До прямої дійсної шкоди можуть бути також віднесені й суми незаконно нарахованої заробітної плати і премії, вартість пального й мастил, сировини, напівфабрикатів та інших мате-ріальних цінностей, безпідставно списаних у зв'язку з викрив-ленням даних про обсяг робіт.
Неодержання підприємством прибутку, який планувався і очікувався, у зв'язку з неправомірними діями працівника пря-мої шкоди на створює, тому немає підстав для притягнення його до матеріальної відповідальності. Це упущена вигода, а не пряма шкода. Цим моментом матеріальна відповідальність за трудовим правом відрізняється від майнової відповідальності за цивільним правом, яким передбачена відповідальність і за неодержані прибутки. Не можуть включатися до шкоди, що підлягає відшкодуванню, неодержані або списані в доход дер-жави прибутки з підстав, пов'язаних з неналежним виконан-ням працівником трудових обов'язків, так само як і інші не-одержані прибутки.
Шкода повинна бути такою, що реально настала для під-приємства. Коли працівник самовільно використовує для влас-них потреб техніку — автомашини, трактори, станки, інше об-ладнання, — пряму дійсну шкоду становлять амортизація техніки, витрати пального, мастильних матеріалів, електро-енергії, необхідність найму і використання техніки інших під-приємств.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Матеріальна відповідальність за трудовим правом

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок