Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Основні засади місцевого самоврядування

Загрузка...

Основні засади місцевого самоврядування

Назва:
Основні засади місцевого самоврядування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
1,84 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
ПЛАН
Вступ.
Основні засади місцевого самоврядування.
Висновок
ВСТУП
Місцеве самоврядування є складовою частиною організації управління сус-пільством. Його треба розглядати у декількох аспектах: політичному, господарському, органі-заційному, правничому. У першому випадку мова піде про питання, пов'язані з відносинами між державою і суспіль-ством, про сутність, види і форми таких відносин, тобто про самоврядування як реалізацію демократичної ідеї, один з інститутів парламентського режиму, про політичну владу громади тощо. У другому випадку — про форми власності, на підставі яких діють органи самоврядування, про їхню компетенцію у господарських справах, про спів-відношення господарської діяльності держави, її структур з такою ж діяльністю самоврядних органів. Щодо органі-заційного аспекту, то найбільш важливими тут є питання, пов'язані зі здійсненням координаційних функцій, обся-гом підпорядкованості тощо. Дуже важливим є і правничий аспект, тобто правові гарантії реального здійс-нення принципу самоврядності, забезпечення органів са-моврядування необхідними повноваженнями, правовий захист їх діяльності.
Основні засади місцевого самоврядування.
Усі ці проблеми дістали вияв у Конституції України (розділ XI "Місцеве самоврядування").
Визначаючи основні засади, на як г: діють органи са-моврядування, можна погодитись із професором Ю.Панейком з Української вільної академії наук в Німеччині, який пише: "Діяльність самоврядних одиниць, а спеціаль-но громад, не повинна обмежуватися тільки виконуванням законних обов'язків. Ці одиниці можуть і повинні викону-вати також завдання, які випливають не з їх законного обов'язку чи управнення, але з їх публічного характеру і можливості розпоряджатись відповідними засобами. Ді-яльність цього роду може бути дуже широка і проявлятися в різних напрямах. Єдиним обмеженням самоврядування в суспільній діяльності є загальні і спеціальні приписи правного порядку, що стосуються до обов'язку виконувати завдання, накладені на них державними законами. Пере-рахувати всі завдання, що їх самоврядні одиниці можуть виконувати поза законними обов'язками, — неможливо.
ВИСНОВОК
Головне у самоврядуванні — це надати колективам сіл, селищ, міст можливість самостійно вирішувати питання місцевого значення. Адже ніхто краще, ніж мешканці цих населених пунктів, не знає їх потреб, бажань, інтересів.
Організаційною основою місцевого самоврядування є відповідна територіальна громада, яка може діяти як без-посередньо, так і через створені нею відповідні органи — ради громади. Раду громади складають обрані громадою депутати, а також голова відповідно села, селища, міста, який здійснює керівництво виконавчим органом ради та головує на її засіданнях.
Усі організаційні питання щодо діяльності органів міс-цевого самоврядування та їх повноважень, врегулюються спеціальним законом про місцеве самоврядування, прийнятим на розвиток і з метою конкретизації положень Конституції України.
На рівні району, області діють обрані радами громад рай-онні та обласні ради, які представляють і реалізують у своїй діяльності спільні інтереси мешканців сіл, селищ та міст.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Реферат на тему: Основні засади місцевого самоврядування

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок