Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Окремі види трудових договорів

Загрузка...

Окремі види трудових договорів

Назва:
Окремі види трудових договорів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,05 KB
Завантажень:
380
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Окремі види трудових договорів


План
Види трудового договору
Переведення на іншу роботу


1. Види трудового договору
Трудовий договір як відправна позиція взаємовідносин працівника з підприємством щодо виконання певної діяльності ї визначальною категорією для трудового права. Як родове поняття трудовий договір відповідно до чинного законодавства класифікується за окремими ознаками: залежно від специфіки змісту, форми договору, строку дії, порядку укладення.
Специфічний зміст мають трудові договори про державну службу. Державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Порядок укладення трудового договору і проходження служ-би в державних органах та їх апараті регулюється Законом Ук-раїни від 16 грудня 1993 р. «Про державну службу».
Основними критеріями класифікації посад державних служ-бовців є організаційно-правовий рівень органу, який приймає їх на роботу, обсяг і характер компетенції на конкретній по-саді, роль і місце посади в структурі державного органу. За-коном «Про державну службу» передбачено сім категорій по-сад. Залежно від категорії державні службовці поділяються на 15 рангів.
При прийнятті на державну службу службовцю присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад.
Якщо відсутні перешкоди в укладенні контракту при прий-нятті працівника на роботу, то «нав'язувати» контракт працю-ючим особам можна тоді, коли законодавством про працю виз-нана лише контрактна форма трудових відносин для певних категорій працівників. Порушення цієї умови відповідно до ст. 9 КЗпП може бути підставою для визнання недійсними умов праці за контрактом, які погіршують становище працівника порівня-но із законодавством України.
Заслуговують на окреме відзначення особливості регулю-вання трудових відносин в селянському (фермерському) госпо-дарстві. Відповідно до ст. 22 Закону Україні «Про селянське (фермерське) господарство» в редакції від 22 червня 1993 р. в разі необхідності селянське (фермерське) господарство має право залучати до роботи інших громадян. Відносини, що виникають внаслідок укладення договорів (контрактів), регулюються за-конодавством про працю, на відміну від трудових відносин членів селянських (фермерських) господарств, які регулюються самими господарствами.
При залученні до роботи в селянському (фермерському) гос-подарстві обов'язковим для осіб є укладення трудового догово-ру (контракту, угоди) у письмовій формі; визначення строків, умов праці та побуту (тривалість робочого дня, вихідні дні, що-річна оплачувана відпустка, форми оплати праці, харчування тощо).
Однією з ознак, що встановлює особливість оформлення даних відносин, є обов'язкова реєстрація укладених договорів в районній, міській Раді народних депутатів, котра виділяла земельну ділянку у володіння чи користування за умови, що селянське (фермерське) господарство буде основним місцем роботи для цих осіб.
Перевага контракту перед звичайним трудовим договором проявляється у тому, що контракт дозволяє максимально індивілізувати кожну конкретну угоду про працю, наповнити її специфічним змістом. Тому контракт повинен бути дійовим засобом поліпшення у договірному порядку правового статусу працівника порівняно із законодавством і колективним дого-вором. Фактично ж він досить часто укладається з протилеж-ною метою, як черговий спосіб порушення трудових прав і сво-бод людини, обмеження прав працівника в часі.
Контракт може якийсь час існувати без породження трудо-вих відносин. Це можливо тоді, коли він укладається із студен-тами, які ще навчаються, про те, що, закінчивши навчання у вузі, випускник працюватиме на підприємстві, яке оплачувало його навчання повністю чи частково.
Розрив між днем укладення контракту і днем, коли праців-ник приступить до роботи, може бути викликаний також необ-хідністю оформити розірвання трудового договору за попередньою роботою. На такі випадки слід поширити положення ч.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Окремі види трудових договорів

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок