Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією 

Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією 

Назва:
Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією 
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,54 KB
Завантажень:
342
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат
на тему:
Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією 


Органiзована злочиннiсть та корупцiя є одними з основних чинникiв, що реально загрожують нацiональнiй безпецi та конституцiйному ладу України. Вони здiйснюють суттєвий негативний вплив на рiзнi сторони суспiльного життя: соцiальну i правову сфери, економiку, полiтику, мiжнароднi вiдносини.
Незважаючи на вжитi останнiми роками органiзацiйно-правовi заходи щодо протидiї органiзованiй злочинностi та корупцiї, досягти помiтних зрушень у цiй сферi не вдалося. Не усунено основнi соцiальнi, економiчнi та iншi передумови, що сприяють проявам органiзованiй злочинностi та корупцiї. Гальмується проведення економiчної, соцiальної i адмiнiстративної реформ. Дiяльнiсть правоохоронних органiв здiйснюється без достатньої ефективностi, наступальностi i додержання принципу розподiлу функцiй та вiдповiдальностi. На практицi ще не повною мiрою реалiзується конституцiйний принцип рiвностi громадян перед законом.
Корiнним чином змiнити ситуацiю, забезпечивши системну i високорезультативну дiяльнiсть всiх державних органiв у галузi запобiгання i протидiї органiзованiй злочинностi та корупцiї, можливо за наявностi комплексного i наукового обгрунтування концепцiї дiй. Таку роль, певною мiрою, покликана вiдiгравати запропонована стратегiя i тактика боротьби з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю в Українi, яка визначає системний пiдхiд до вирiшення зазначених проблем, прiоритетнi напрямки та комплекс основних дiйових заходiв, спрямованих на викоренення цього негативного явища, причин i умов, що породжують його.
Необхiднiсть розроблення стратегiї i тактики боротьби з органiзо-ваною злочиннiстю та корупцiєю обумовлена такими обставинами:
полiтичне, соцiальне, економічне оновлення суспiльства в процесi розбудови демократичної правової держави на основi лiберально-ринкових вiдносин зумовлює потребу приведення правових, органiзацiйних, структурних та iнших засад функцiонування суб'єктiв боротьби з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю у вiдповiдність до нових умов їх дiяльностi. Суб'єкти боротьби з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю як складова частина органiв держави повиннi забезпечити реалiзацiю наданих їм повноважень, виходячи з пріоритет-ностi захисту прав i свобод людини;
зростання органiзованої злочинностi та корупцiї до рiвня реальної загрози нацiональнiй безпецi та конституцiйному ладу України висуває перед суб'єктами цiєї боротьби новi завдання, зумовлює необхiднiсть визначення стратегiчних напрямкiв їх дiяльностi, пошуку нових пiдходiв до боротьби з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю, якi б вiд-повiдали сучаснiй обстановцi та враховували тенденцiї їх розвитку.
Головним завданням та загальною метою стратегiї й тактики є визначення на основi наукового аналiзу та прогнозування розвитку кримiногенної обстановки у суспiльствi, вжиття запобiжних заходiв та встановлення контролю над процесами створення i дiяльностi органiзованих злочинних угруповань та поширення корупцiї, подолання тенденцiї росту органiзованих злочинних проявiв i корупцiї, усунення умов, що їх породжують та їм сприяють, скорочення, а в перспективi нейтралiзацiя шляхом комплексного задiяння всiх державних та iнших органiв i максимального забезпечення ефективностi їх роботи в межах чинного законодавства.
Правову основу стратегiї i тактики становлять Конституцiя України, укази та розпорядження Президента України, закони України, постанови та розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України, iншi нормативно-правовi акти у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю, що в комплексi забезпечують єднiсть пiдходiв до проведення державної полiтики i формування подальшої вiдповiдної законодавчої бази у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю.
Стратегiя боротьби з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю (надалi стратегiя) є науково обгрунтованою основою управлiння цiєю дiяльнiстю i спрямована на досягнення керованого процесу боротьби зi злочиннiстю та зниження її росту.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією 

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок