Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Зміст і форми управлінської діяльності державної податкової служби України

Зміст і форми управлінської діяльності державної податкової служби України

Назва:
Зміст і форми управлінської діяльності державної податкової служби України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,11 KB
Завантажень:
336
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Зміст і форми управлінської діяльності державної податкової служби України


Державна податкова служба України як провідний суб’єкт управлінської діяльності у сфері оподаткування має значну кількість завдань, належне виконання яких пов’язується з використанням ефективних і сучасних засобів впливу як до платників податків (фізичних та юридичних осіб), так і безпосередньо до персоналу податкових органів. Отже, тільки за умови вдалого поєднання належного зовнішнього та внутрішнього управління подат-кова служба зможе на високому рівні реалізовувати своє призначення.
Управління як цілеспрямований вплив суб’єкта управління на його об’єкт з викори-стан-ням певних методів втілюється у відповідні форми. При цьому варто погодитися з дум-кою, що належне наукове вирішення проблем, пов’язаних з формами управління, набуває все більшого значення, оскільки ефективність державного управління зумовлю-ється не тільки адекватністю методів управління з урахуванням об’єкта, але й значною мірою залежить від форм управлінської діяльності. Недостатня наукова розробленість категоріального апарату форм управління є перепоною в реалізації адміністративної реформи і особливо в організації та здійсненні публічної влади на місцях. Саме тому проблема удосконалення форм управлінської діяльності, на що наголошено в Концепції адміністративної реформи, не може бути вирішена без ґрунтовного, всебічного дослід-ження форм управлінської діяльності, особливостей їх застосування та правового регулю-вання [1]. Викладене, безперечно, має відношення і до управління, яке здійснюється дер-жав-ною податковою службою України. Тому одним з напрямів її реформування є пере-будова і удосконалення форм управлінської діяльності органів і посадових осіб, оскільки сьогодні не викликає сумнівів, що якщо своєчасно не здійснити адекватні заходи щодо удосконалення форм і методів адміністрування податків, то зазначені органи найближчим часом не зможуть виконувати своє основне завдання – на-пов-нювати дохідну частину державного бюджету.
Аналіз наукової літератури свідчить про те, що дослідження форм управлінської діяль-но-сті органів податкової служби, їх визначення та класифікація в наш час не сприймають-ся вченими та практичними працівниками як пріоритетний науковий напрям. Відсутність праць, присвячених зазначеним проблемам, обумовлює необхідність їх аналізу з ураху-ванням напрацювань теорії державного управління та науки адміністративного права.
З погляду лексики форма (від латинського forma) визначається як зовнішній вияв яко-го-небудь явища, пов’язаний з його сутністю, змістом [2, с. 1328]. Подібні думки щодо з’ясування сутності терміна „форма” висловлюють також і філософи, зауважуючи, що будь-яке явище має зміст і форму (форми). Зміст – це сукупність взаємопов’язаних внутрішніх суттєвих для якісної характеристики будь-якого явища його властивостей та ознак, а форма – вираз змісту, спосіб його існування та розвитку. Зміст завжди оформ-лений, причому форма впливає на зміст, сприяючи або заважаючи його реалізації та розвитку. Зміст обумовлює форму, а форма змістовна [3, с. 3]. Озброївшись подібними висновками, представники науки адміністративного права та державного управління визначили у найзагальнішому розумінні форму управління як спосіб зовнішнього вира-ження (оформлення) його змісту, але не досягли єдності у вживанні зазначеного терміна. Так, поряд з терміном „форма управління” використовуються і такі, як: „форма державного управління” [4, с. 28], „форма діяльності органів публічної адміністрації” [5, с. 45], „форма управлінської діяльності” [6, с. 161], „форма виконавчої діяльності” [6, с. 161], „форма реалізації державної виконавчої влади” [7, с. 135] тощо. На нашу думку, деякі із зазначених термінів не можна вживати як синоніми. Так, необхідно розмежовувати, наприклад, „форму управлінської діяльності”, „форму державного управління”, з одного боку, та „форму виконавчої діяльності”, „форму реалізації виконавчої влади” – з іншого, оскільки вони відповідно від-носяться до державного управління та виконавчої влади, які не є тотожними.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Зміст і форми управлінської діяльності державної податкової служби України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок