Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Місце інвестиційного права в системі права України

Місце інвестиційного права в системі права України

Назва:
Місце інвестиційного права в системі права України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,62 KB
Завантажень:
331
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Місце інвестиційного права в системі права України
В системі норм права України, що регулюють інве-стиційну діяльність, є норми різних галузей права: дер-жавного, адміністративного, цивільного, фінансового, зе-мельного, трудового, кримінального та інших галузей. Це пояснюється тим, що процес інвестування складний за своїм правовим характером, його суб'єкти вступають у різного роду суспільні відносини. Такий предмет правово-го регулювання як інвестиційна діяльність має міжгалу-зевий характер.
Так, норми конституційного права визначають за-гальний правовий статус і загальні засади діяльності іноземних громадян та осіб без громадянства на території України. У Конституції України (ст. 35) зазначено, що іноземним громадянам та особам без громадянства в Ук-раїні гарантуються'передбачені законом права та свободи. Аналіз змісту Закону України «Про правовий статус іноземців» визначає основні права іноземців, серед яких і право на інвестиційну та підприємницьку діяльність. Іноземці мають право займатися в Україні інвестиційною, а також зовнішньоекономічною та іншими видами підприємницької діяльності, передбаченими законодавст-вом України. При цьому, що надзвичайно важливо, вони мають такі ж права і обов'язки, як і громадяни України, якщо інше не випливає з Конституції та законів України.
Однією з галузей права та законодавства, які також використовуються як засіб державного управління іно-земними інвестиціями є адміністративне право та зако-нодавство. Це пояснюється широтою такої форми дер-жавної діяльності, як державне управління. В адміністра-тивному законодавстві виділяються нормативні акти, які містять загальні норми, що регулюють процес управління, та нормативні акти, дія яких обмежується більш вузькими рамками, зокрема нормативні акти, що регулюють дер-жавне управління інвестиційною діяльністю. До групи нормативних актів, що містять спеціальні норми, якими регламентуються суспільні відносини в сфері державного управління інвестиційною діяльністю входять, наприклад, Концепція регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки (затверджена Поста-новою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1995р. № 384), положення про міністерства та відомства, (в тій частині, де вони безпосередньо визначають функції кон-кретних міністерств та відомств по державному управ-лінню інвестиційною діяльністю) та інші.
Значну роль у регулюванні інвестиційної діяльності відіграє цивільне право. Його норми, що стосуються рег-ламентації інвестиційної діяльності в Україні містяться у Цивільному кодексі України та у ряді цивільно-правових законів України: «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товари-ства» та ін.
Ряд аспектів інвестиційної діяльності регулюється яормами фінансового права. Це такі, як державне інвес-тування, бухгалтерський облік, звітність, митне, подат-кове та валютне регулювання інвестиційних відносин.
Суспільні відносини, що виникають у результаті здійснення інвестиційної діяльності регулюються також нормами земельного права. Зокрема, придбання інвесто-рами майнових прав на землю та інші природні ресурси має свої особливості і регулюється Земельним кодексом України, Лісовим кодексом України, Водним кодексом України, Кодексом України про надра та іншими законо-давчими актами.
Певне місце у регулюванні інвестиційної діяльності на території України займають також норми трудового пра-ва, які знаходять відображення у Кодексі законів про працю України та інших законодавчих та підзаконних нормативних актах.
Важливого значення в регулюванні інвестиційної ді-яльності набувають норми кримінального права, оскільки останнім часом значно зросла кількість злочинів в еко-номічній та фінансово-кредитній сфері. Так, згідно з Кримінальним кодексом України до злочинів проти дер-жави відносяться виготовлення або збут підроблених гро-шей чи цінних паперів, порушення правил валютних опе-рацій, приховування валютної виручки. Також кримі-нальне законодавство встановлює відповідальність за вчи-нення злочинів проти державної, колективної власності та власності громадян, господарських злочинів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Місце інвестиційного права в системі права України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок