Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Основи конституційного права України

Основи конституційного права України

Назва:
Основи конституційного права України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,66 KB
Завантажень:
117
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України.

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри. Прем'єр-міністр України при­значається Президентом України за згодою більше ніж поло­вини від конституційного складу Верховної Ради України. Пер­сональний склад Кабінету Міністрів України призначається Пре­зидентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів Ук­раїни, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України. Прем'єр-міністр України входить із поданням до Президента України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в межах коштів, перед­бачених Державним бюджетом України на утримання цих органів.

Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноважен­ня перед новообраним Президентом України. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Президентові України про свою відставку. Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. Прийняття Верховною Радою Ук­раїни резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Президентом Ук­раїни, за його дорученням продовжує виконувати свої повно­важення до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів. Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президентові України за­яву про відставку Кабінету Міністрів України за рішенням Пре­зидента України чи у зв'язку з прийняттям Верховної Радою України резолюції недовіри.

Стаття 116. Кабінет Міністрів України: 1) забезпечує дер­жавний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, вико­нання Конституції і законів України, актів Президента України;

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й занятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природо­користування; 4) розробляє і здійснює загальнодержавні про­грами економічного, науково-технічного, соціального і куль­турного розвитку України; 5) забезпечує рівні умови розвит­ку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами дер­жавної власності відповідно до закону; 6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконан­ня затвердженого Верховною Радою України Державного бюд­жету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання; 7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадсь­кого порядку, боротьби зі злочинністю; 8) організовує і за­безпечує здійснення зовшіньоекономічної діяльності України, митної справи; 9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади; 10) виконує Інші функції, визначені Конституцією та законами України, актами Прези­дента України.

Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'яз­ковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації.

Сфера і характер діяльності виконавчої влади.

Конституція України істотно підвищила роль і місце виконавчої влади в сис­темі органів державної влади. У ст. 6 Кон­ституції України проголошується, що дер­жавна влада в Україні здійснюється на за­садах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Практично це, зокрема, означає, що виконавчій владі надається пріоритет у сфері управління економікою усієї країни, реалізації єдиної соціально-економічної по­літики держави. Отже, виконавча влада відрізняється від інших гілок влади насам­перед предметом і сферою діяльності. Важ­ливо підкреслити, що Основний Закон створює реальні передумови для того, щоб виконавча влада стала насправді здатною здійснити намічені нею економічні прог­рами й нести всю повноту відповідальності за свої рішення та дії.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Основи конституційного права України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок